นางสาว พัชรินทร์ พิลาคง อายุ 25 ปี
นักศึกษาวิชาชีพครูปีที่5 คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก การเข้าไปพัฒนาเด็กการศึกษาพิเศษ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
และการสอนเด็กระดับอนุบาล สามารถสอนในรูปแบบกิจกรรม แบบเรียน ตามความต้องการได้

รูปแบบการสอนสามารถสอนเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
และรับฝึกพัฒนาเด็กพิเศษ
สอนมากกว่า2ชั่วโมง

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว