สถานที่ท่องเที่ยวเชียงรายภาษาอังกฤษ

ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ วัดวาอารามที่สวยงาม และความสงบเรียบง่ายของวิถีชุมชนเป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงรายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้แวะเวียนมาไม่ขาดสาย บทความนี้จะช่วยแนะนำจังหวัดเชียงรายและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณได้แนะนำเพื่อนชาวต่างชาติของคุณให้รู้จักจังหวัดเชียงรายมากยิ่งขึ้น

คำบรรยายจังหวัดเชียงราย

คำว่า เชียงราย เขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ “Chiang Rai” เราเติมคำว่า “Province” ที่แปลว่า จังหวัด ตามหลังชื่อจังหวัดเป็น “Chiang Rai Province” แปล จังหวัดเชียงราย เราสามารถบรรยายจังหวัดเชียงรายได้ดังนี้

 • the northern end of Thailand
  เหนือสุดของประเทศไทย
 • astonishing waterfalls and remarkable mountain viewpoints
  น้ำตกอันน่าอัศจรรย์และจุดชมวิวทิวเขาที่น่าทึ่ง
 • beautiful temples fascinate with their exceptional architecture
  วัดวาอารามที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
 • one of the most popular tourist destination
  หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
 • the perfect place to discover original hill tribe culture
  แหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเขาดั้งเดิม

ตัวอย่าง

Chiang Rai Province is located at the northern end of Thailand.
จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทย

There are many astonishing waterfalls, remarkable mountain viewpoints and lots of fun activities to enjoy in Chiang Rai province.
จังหวัดเชียงรายมีน้ำตกอันน่าอัศจรรย์และจุดชมวิวทิวเขาที่น่าทึ่งมากมาย และยังมีหลากหลายกิจกรรมให้ทำ

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น เขียนทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า “Wat Rong Khun“ หรือเขียนว่า “Rong Khun Temple” ก็ได้ นอกจากนั้นวัดร่องขุนยังถูกนิยมเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “White Temple“ ซึ่งแปลว่า วัดสีขาว อีกด้วย

 • one of the most famous temple in Thailand
  หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย
 • better known as “The White Temple”
  เป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า วัดสีขาว
 • designed and constructed by Ajarn Chalermchai Kositpipat, the national artist
  ถูกออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
 • as beautiful as the real paradise
  งดงามดั่งสรวงสวรรค์
 • the bright, white buildings surrounded by a peaceful gardenฃ
  อาคารสีขาวสว่างล้อมรอบไปด้วยสวนอันสงบสวยงาม

ตัวอย่าง

Wat Rong Khun is one of the most famous temple in Thailand.
วัดร่องขุ่นเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย

Wat Rong Khun was designed and constructed by Ajarn Chalermchai Kositpipat, the national artist.
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบและสร้างวัดร่องขุ่น

ภูชี้ฟ้า

ภู แปลว่าภูเขา ซึ่งในภาษาอังกฤษคือคำว่า “mountain“ แต่สถานที่นี้มักถูกเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า ภูชี้ฟ้า ตรงตามคำอ่านภาษาไทย โดยจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ 2 แบบคือ “Phu Chi Fa“ และ “Phu Chee Fah”

 • the mountain that points up to the sky
  ภูเขาที่ชี้ขึ้นไปสู่ท้องฟ้า
 • one of the most incredible views above the clouds
  วิวทะเลหมอกที่ยอดเยี่ยมที่สุด
 • the highest peak of Pha Mon Mountain range
  ยอดเขาที่สูงที่สุดของดอยผาหม่น
 • located in national forest park, right on the border of Laos
  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ติดกับชายแดนประเทศลาว
 • the best visiting time is during winter season from November to early February
  ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเที่ยวคือฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ​์

ตัวอย่าง

The best time to visit Phu Chi Fa is during winter season from November to early February
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปภูชี้ฟ้าคือฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์

Phu Chi Fa is one of the most incredible views above the clouds in Thailand
ภูชี้ฟ้าเป็นจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

คำว่า พิพิธภัณฑ์ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “museum” ดังนั้นชื่อที่ใช้เรียก พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ในภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า “Baan Dam Museum” บ้างก็เรียกกันว่า “Black House”

 • the famous contemporary artwork museum and gallery
  พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง
 • one of the most interesting landmarks in Northern Thailand
  หนึ่งในจุดหมายที่น่าสนใจทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • unique architectures created around the large property
  สถานที่กว้างใหญ่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์และ
 • made up of 40 aesthetic houses in various sizes and shapes
  ประกอบไปด้วยบ้านอันวิจิตรสวยงาม 40 หลัง ซึ่งแตกต่างกันทั้งขนาดและรูปทรง
 • is the work of Ajarn Thawan Dachanee, Thai National artist
  เป็นผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาต

ตัวอย่าง

Baan Dam Museum is the work of Ajarn Thawan Dachanee, Thai National artist.
พิพิธภัณฑ์บ้านดำเป็นผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ

Baan Dam Museum is made up of 40 aesthetic houses in various sizes and shape.
พิพิธภัณฑ์บ้านดำประกอบไปด้วยบ้านอันวิจิตรสวยงาม 40 หลังซึ่งแตกต่างกันทั้งขนาดและรูปทรง

น้ำตกขุนกรณ์

ในภาษาอังกฤษคำว่า น้ำตก คือ “waterfall” ดังนั้น น้ำตกขุนกรณ์ จึงแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “Khun Korn Waterfall”

 • the tallest waterfall in Chiang Rai
  น้ำตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย
 • one of the greatest waterfall in Thailand
  เป็นหนึ่งในน้ำตกที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 • located in Khun Korn Forest Park, Muang District, Chiang Rai Province
  ตั้งอยู่ในวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • is also called Taad Mhok Waterfall
  เป็นที่รู้จักกันในนาม น้ำตกตาดหมอก
 • hiking in the forest is to the waterfall is a very peaceful experience
  การเดินป่าไปยังน้ำตกให้ความรู้สึกที่เงียบสงบ

ตัวอย่าง

Hiking in the forest to Khun Korn Waterfall is peaceful.
การเดินป่าสู่น้ำตกขุนกรณ์ให้ความรู้สึกเงียบสงบ

Khun Korn Waterfall is the tallest waterfall in Chiangrai
น้ำตกขุนกรณ์เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย

ดอยตุง

ดอยตุง ในภาษาอังกฤษเขียนได้ดังนี้ “Doi Tung” ซึ่งจะอ่านออกเสียงตามคำอ่านในภาษาไทย และบางครั้งมักมีคำว่า “mountain” ซึ่งแปลว่า ภูเขา ต่อท้าย กลายเป็นคำว่า “Doi Tung Mountain”

 • explore several tourist attractions
  ค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย
 • lots of food stalls and souvenir shops
  มีร้านอาหารแผงลอยและร้านขายของที่ระลึกมากมาย
 • Mae Fah Luang Garden, The Doi Tung Royal Villa and The Hall of Inspiration
  สวนแม่ฟ้าหลวง, พระตำหนักดอยตุง และหอพระราชประวัติ
 • Numerous beautiful places and viewpoints
  มีจุดชมวิวและสถานที่สวยงามต่างๆมากมาย
 • a canopy walkway that allows you to see over green areas from a birds-eye view
  สะพานเดินเรือนยอดไม้ที่ทำให้คุณได้เห็นพื้นที่สีเขียวด้านล่างในมุมสูง

ตัวอย่าง

You can explore several tourist attractions at the top of Doi Tung Mountain.
คุณสามารถค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายบนยอดเขาดอยตุง

Doi Tung has lots of food stalls and souvenir shops along the way.
ดอยตุงมีร้านค้าแผงลอยและร้านขายของที่ระลึกมากมายตลอดทางเดิน

หากคุณต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติ หรือนำไปใช้ในการสอบแม้กระทั่งใช้ในการทำงาน วิธีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่ง คือ การเรียนตัวต่อตัว ไม่ว่าจะเป็นที่เรียนภาษาอังกฤษเชียงรายหรือไม่ว่าที่ไหนๆ ที่คุณสะดวกจะสามารถเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณอย่างก้าวกระโดดแน่นอน