44 คำถามสัมภาษณ์งานภาษาญี่ปุ่น บทสัมภาษณ์งานภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย

การเรียนภาษาญี่ปุ่นสามารถเปิดโอกาสทางอาชีพที่หลากหลายให้กับคุณทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นมากมายที่ต้องการแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ ดังนั้นหากอาชีพในฝันของคุณคือการทำงานในประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น คุณจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ค่อนข้างดี โดยการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 (N2) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป หากคุณยังพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ คุณควรมองหาคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ใหญ่เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่น

หากคุณเรียนภาษาญี่ปุ่น สอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น และรู้สึกพร้อมที่จะสมัครงานแล้ว มาดูกันว่าคำถามที่คุณจะได้เจอในการสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง

คำถามพื้นฐาน (เลี่ยงยาก)

1. แนะนำตัวเอง

自己紹介をおいいたします。
Jiko shōkai o onegai itashimasu.
กรุณาแนะนำตัวเอง

เตรียมบทแนะนำตัวเองสั้นๆ (ไม่เกิน 60 วินาที) รวมถึงประวัติการศึกษา, กิจกรรมที่ทำล่าสุดและข้อมูลส่วนตัว เช่น การศึกษานอกหลักสูตร เป็นต้น

2. อธิบายจุดแข็ง / จุดอ่อนของตัวเอง

あなたの長所 / 短所えてください。
Anata no chōsho / tansho o oshietekudasai.
กรุณาบอกฉันข้อดี / ข้อเสียของคุณ

เพื่อความปลอดภัยควรเตรียมไว้อย่างละสามข้อ เลือกพูดถึงจุดแข็งที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรากำลังสมัคร แต่สำหรับจุดอ่อนให้เลือกสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือสามารถมองเป็นทางบวกได้ในมุมมองที่ต่างออกไป

3. ทำไมคุณถึงมาสมัคร?

応募動機>えてください。/ 志望動機ですか。
Ōbo dōki > o oshietekudasai. / Shibō dōki wa nanidesu ka.
โปรดบอกเราถึงแรงจูงใจในการสมัครของคุณ / อะไรคือแรงจูงใจในการสมัครของคุณ?

応募をした理由/応募したきっかけ/志望理由など。
Ōbo o shita riyū/ ōbo shita kikkake/ shibō riyū nado.
เหตุผลในการสมัคร / แรงจูงใจในการสมัคร / เหตุผลในการสมัคร ฯลฯ

มีสองคำสำคัญที่คุณต้องสนใจและอย่าสับสนกับประโยคที่เราไม่คุ้นเคย คำว่า 理由 (Riyūสาเหตุ) เป็นการถามถึงเหตุผลในการสมัคร ในขณะที่คำว่า きっかけ (Kikkake — สิ่งกระตุ้น, แรงจูงใจ)กำลังถามถึงโอกาสในการทำงาน เวลาตอบคำถามให้ระบุไปด้วยว่าทักษะหรือประสบการณ์ของคุณเหมาะสมกับงานนี้อย่างไร

4. ประสบการณ์ของคุณเหมาะกับตำแหน่งนี้อย่างไร?

あなたの経験からどんなことを弊社かせるといますか。
Anata no keiken kara don’na koto o heisha de ikaseru to omoimasu ka.
คุณคิดว่าประสบการณ์ของคุณจะนำอะไรมาสู่บริษัทของเรา?

อธิบายว่าคุณสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านมานำมาปรับใช้กับงานใหม่ได้อย่างไร คำถามนี้ไม่ได้ถามถึงประสบการณ์การทำงานก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน แต่ต้องเชื่อมโยงสิ่งที่คุณเคยทำและสิ่งที่กำลังจะทำให้ได้ คุณอาจจะพูดถึงส่ิงที่ทำในโรงเรียน, ในมหาวิทยาลัยหรือในเวลาว่าง และอย่าลืมยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงลงไปด้วย

5. ทักษะของคุณคืออะไร?

あなたはどのようなスキルをおちですか?
Anata wa dono yōna sukiru o o mochidesu ka?
คุณมีความสามารถอะไร?

เตรียมข้อมูลโดยสรุปสั้นๆเกี่ยวกับ Hard skills หรือทักษะทางวิชาชีพของคุณและ Soft skills หรือทักษะทางสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น อ้างถึงใบรับรองความสามารถต่างๆ ที่คุณมี รวมถึงระยะเวลาที่คุณใช้ในการพัฒนาทักษะ และตัวอย่างสถานการณ์หรือโครงการที่คุณได้ใช้ทักษะเหล่านั้นด้วย

6. ภาษาญี่ปุ่นของคุณดีแค่ไหน?

あなたの日本語のレベルをえてください。/ 日本語はどのぐらいせますか。
Anata no nihongo no reberu o oshietekudasai. /   Nihongo wa dono gurai hanasemasu ka.
กรุณาบอกฉันระดับภาษาญี่ปุ่นของคุณ / คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้มากแค่ไหน?

ผู้สัมภาษณ์พอจะเดาระดับภาษาของคุณได้จากการสัมภาษณ์อยู่แล้ว ให้ระบุข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขอ้างอิงได้ พูดถึงระดับการสอบ JLPT ของคุณเอง, ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง, ระยะเวลาที่เรียนพร้อมกับระดับความเข้มข้นที่คุณเรียนมาด้วย

7. มีคำถามอะไรไหม? ต้องการจะพูดอะไรไหม?

最後質問ありますか?/ 最後一言ありますか?
Saigo ni shitsumon arimasu ka? / Saigo ni hitokoto arimasu ka?
คุณมีคำถามสุดท้ายหรือไม่? / คำสุดท้าย?

ทั้งสองคำถามเป็นการตรวจสอบว่าคุณกระตือรือร้นที่จะเข้ามาทำงานมากแค่ไหน หากต้องการงานนี้จริงๆ แน่นอนว่าคุณจะมีคำถามหรือต้องการมีส่วนร่วม การไม่พูดอะไรเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณไม่สนใจ แม้ว่าจะไม่มีเรื่องเร่งด่วนอะไรที่จำเป็นต้องทราบ ก็ให้ใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณคิดล่วงหน้าไว้แล้วและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามเกี่ยวกับบริษัท

8. คุณรู้จักบริษัทของเราได้อย่างไร?

何がきっかけで弊社のことをりましたか?
Nani ga kikkake de heisha no koto o shirimashita ka?
คุณรู้จักเราได้อย่างไร?

พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณสังเกตเห็นบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อหรือไม่? เจอบริษัทขณะที่คุณค้นหางานในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่คุณต้องการ? เป็นโอกาสที่ดีจะแสดงให้เห็นว่าคุณรู้จักผลิตภัณฑ์, ลูกค้า, คู่แข่งของบริษัท ฯลฯ เป็นอย่างดี

9. ทำไมถึงอยากทำงานที่บริษัทของเรา?

どうしてうちの会社きたいとったのですか?
Dōshite uchi no kaisha de hatarakitai to omotta nodesu ka?
อะไรทำให้คุณอยากทำงานที่บริษัทของเรา?

วิเคราะห์และสรุปออกมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าคุณเหมาะสมกับบริษัทอย่างไร และบริษัทจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการจ้างงานคุณ

10. ทำไมคุณถึงสมัครตำแหน่งนี้?

今回、なぜこのポジションに応募されたのですか?
Konkai, naze kono pojishon ni ōbo sa reta nodesu ka?
ทำไมคุณถึงสมัครตำแหน่งนี้ในครั้งนี้?

このポジションをんだ理由は何ですか?
Kono pojishon o eranda riyū wa nanidesu ka?
อะไรทำให้คุณเลือกตำแหน่งนี้

อธิบายเหตุผลว่าทำไมคุณถึงสนใจตำแหน่งงานที่คุณสมัคร ตอบคำถามตามสิ่งที่บริษัทต้องการในหน้าเว็บเพจหรือประกาศรับสมัครงานของบริษัท และอธิบายรายละเอียดว่าคุณต้องการงานประเภทใด

11. ถ้าได้งานแล้วคุณอยากจะทำอะไร / อยากได้อะไร?

入社後弊社げたいことは何ですか?
Nyūsha-go ni heisha de nashitogetai koto wa nanidesu ka?
คุณต้องการทำอะไรให้สำเร็จในบริษัทของเราหลังจากเข้าทำงาน

คำถามนี้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับส่ิงที่บริษัททำว่าถูกต้องหรือไม่และบทบาทที่คุณจะทำในโครงการต่างๆ พยายามคิดถึงสิ่งเหล่านี้และเตรียมคำตอบเฉพาะเจาะจงที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท หากคุณยังไม่ทราบว่าตัวเองจะสนับสนุนบริษัทได้อย่างไร แล้วทำไมพวกเขาควรจะจ้างคุณ

12. บริษัทของเราเป็นตัวเลือกแรกของคุณหรือไม่?

弊社第一志望ですか?
Heisha ga daiichishibōdesu ka?
บริษัทของเราเป็นตัวเลือกแรกของคุณหรือไม่?

เมื่อได้ยินคำถามนี้ แสดงว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้ใกล้จะจบแล้ว ประเด็นของคำถามนี้ก็เพื่อตรวจสอบว่าคุณจะรับงานนี้จริงหรือไม่เมื่อบริษัทเสนองานนี้ให้กับคุณ หากบริษัทที่สมัครไม่ใช่บริษัทที่คุณพิจารณาเป็นอันดับแรก ให้ลองนึกถึงขอบเขตงานว่าเป็นงานที่คุณสนใจหรือไม่ แต่ละบริษัทมีข้อดีที่แตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละบริษัทจึงอาจเป็นตัวเลือกแรกสำหรับจุดประสงค์ที่ต่างกัน เช่น บริษัทแรกอาจจะเป็นตัวเลือกแรกของคุณหากคุณพิจารณาจากค่าตอบแทนที่ได้รับ ในขณะที่บริษัทอีกแห่งอาจจะเป็นตัวเลือกแรกของคุณหากคุณพิจารณาจากสายงานที่คุณถูกใจ

คำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน

13. ที่ผ่านมาทำงานอะไรมาบ้าง?

今まで何の仕事をしてきましたか?
Ima made nan no shigoto o shite kimashita ka?
คุณทำงานเกี่ยวกับอะไร

อธิบายให้ชัดเจน พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานก่อนหน้านี้ ระหว่างที่อธิบายถึงสิ่งที่ทำและสภาพแวดล้อมที่คุณทำงาน ต้องไม่ลืมเชื่อมโยงกับตำแหน่งงานที่คุณกำลังสัมภาษณ์อยู่ด้วย ถ้าไม่สามารถทำได้ ก็ไม่ต้องพูดถึงประสบการณ์การทำงานนั้นเลยจะดีกว่า แต่โดยปกติคุณจะพบว่ามีบางอย่างที่เหมือนกันอยู่ ถึงแม้จะเป็นเรื่องพื้นฐานก็ตาม เช่น ความเอาใจใส่ การตรงต่อเวลา ความสุภาพอ่อนน้อม เป็นต้น

14. บอกเกี่ยวกับงานในปัจจุบันของคุณ

現在仕事内容えてください。
Genzai no shigoto naiyō o oshietekudasai.
โปรดบอกเราเกี่ยวกับงานปัจจุบันของคุณ

คำถามก่อนหน้านี้จะถามถึงประสบการณ์การทำงาน แต่คำถามนี้ต้องการคำตอบเกี่ยวกับประสบการณ์งานล่าสุดของคุณเท่านั้น คำถามทั้งสองข้อนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเน้นย้ำทักษะการทำงานของคุณ ดังนั้นพยายามดึงการสนทนาให้อยู่ในหัวข้อนี้และอธิบายให้เห็นภาพว่าคุณสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทได้อย่างไร

15. ส่ิงที่คุณประสบความสำเร็จในงานของคุณจนถึงปัจจุบัน?

今までの仕事達成したこと・成功したことを教えてください。
Ima made no shigoto de tasseishitakoto seikō shita koto o oshietekudasai.
โปรดบอกเราเกี่ยวกับความสำเร็จและความสำเร็จของคุณจนถึงตอนนี้

ในข้อนี้คุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงมาอธิบายความสำเร็จของคุณโดยสรุปเป็นเป้าหมาย, กระบวนการและผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง บางเรื่องคุณอาจจะไม่ได้ทำด้วยตนเองทั้งหมด ดังนั้นการให้เครดิตกับผู้อื่นบ้าง ก็จะทำให้เห็นถึงทักษะการทำงานเป็นทีมของคุณ

16. บอกเกี่ยวกับกิจกรรม…ที่คุณเคยทำ

までった…活動についてえてください。
Ima made itta…katsudō ni tsuite oshietekudasai.
โปรดบอกเราเกี่ยวกับกิจกรรม…ที่คุณได้ทำไปแล้ว

เป็นการถามถึงประสบการณ์หรือทักษะในสาขาเฉพาะทางหรือสาขาที่เชี่ยวชาญ พยายามให้ข้อมูลอย่างละเอียด แต่ต้องกระชับได้ใจความ ไม่พูดไปเรื่อยเปื่อย

17. ทำไมคุณถึงต้องการออกจากงานปัจจุบัน?

なぜ転職しようとったのですか?
Naze tenshoku shiyou to omotta nodesu ka?
อะไรทำให้คุณอยากเปลี่ยนงาน?

今の仕事えたい理由は何ですか?
Ima no shigoto o kaetai riyū wa nanidesu ka?
อะไรทำให้คุณต้องการเปลี่ยนงานปัจจุบันของคุณ

เป็นคำถามที่ยากคำถามหนึ่ง ไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงของคุณคืออะไร ห้ามวิพากษ์วิจารณ์นายจ้างคนก่อนหรือบริษัทอื่น เพราะจะทำให้ดูเหมือนคุณเป็นคนที่ชอบตำหนิผู้อื่น ให้ตอบคำถามในเชิงบวกโดยพูดถึงความสำเร็จหรือความท้าทายใหม่ๆที่คุณต้องการแทน

18. คุณจะทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้อย่างไร?

あなたのみをどのように弊社かそうとえていますか?
Anata no tsuyomi o dono yō ni heisha de ikasou to kangaete imasu ka?
คุณวางแผนที่จะใช้จุดแข็งของคุณในบริษัทของเราอย่างไร?

อธิบายโดยการยกตัวอย่างที่ชัดเจนว่าคุณจะใช้จุดแข็งของตัวเองเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทได้อย่างไร ให้คำตอบอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทและความสำเร็จที่คุณต้องการในตำแหน่งงานที่คุณกำลังสมัคร

คำถามเกี่ยวกับตัวคุณเอง

19. เป้าหมายในอาชีพของคุณคืออะไร?

今後のキャリアをどうえていますか。/ 将来どんな仕事をしたいですか?
Kongo no kyaria o dō kangaete imasu ka. /   Shōrai don’na shigoto o shitaidesu ka?
คุณมองอาชีพในอนาคตของคุณอย่างไร? / คุณอยากทำอาชีพอะไรในอนาคต?

将来どのような仕事をしたいですか?
Shōrai dono yōna shigoto o shitaidesu ka?
งานประเภทไหนที่คุณอยากทำในอนาคต?

今後どういったポジションでどういった仕事がしたいですか?
Kongo dō itta pojishon de dō itta shigoto ga shitaidesu ka?
คุณอยากทำงานในตำแหน่งใดในอนาคต

ไม่เป็นไรหากจะพูดถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และยังอีกห่างไกล เพียงแต่ให้แน่ใจว่าเป้าหมายในอาชีพของคุณสอดคล้องกับตำแหน่งงานและตรงกับความต้องการของบริษัท และขั้นตอนต่างๆที่พูดถึงอย่างน้อยควรจะมีความสมจริงบ้าง

20. ความฝันในอนาคตของคุณคืออะไร?

将来はありますか?
Shōrai no yume wa arimasu ka?
คุณมีความฝันในอนาคตหรือไม่?

คล้ายกับคำถามก่อนหน้านี้ แต่ฟังดูแล้วเป็นนามธรรมมากกว่าเล็กน้อย การมีความฝันที่ต้องการทำให้สำเร็จนั้นแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจและแรงขับในตัวเอง ผู้สัมภาษณ์ต้องการทราบว่าค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตของคุณตรงกับบริษัทหรือไม่ ดังนั้นในการตอบคำถามควรคำนึงถึงส่ิงเหล่านี้ด้วย

21. คุณเห็นตัวเองอยู่ตรงไหนในอีก…ปี?

あなたは…年後、どうなっていたいと思いますか?
Anata wa …-nen-go, dō natte itai to omoimasu ka?
คุณอยากเป็นอะไรในอีก…ปีข้างหน้า?

คำถามเกี่ยวกับการวางแผนในอีก 3, 5, หรือ 10 ปีถือเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม การทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น พวกเขาหวังว่าเมื่อว่าจ้างคุณแล้ว คุณจะอยู่กับบริษัทได้ในระยะยาว

22. บรรยายความเป็นตัวตนของคุณ

あなたの性格についてえてください。
Anata no seikaku ni tsuite oshietekudasai.
กรุณาบอกเราเกี่ยวกับตัวตนของคุณ

สำหรับประเด็นนี้ คำตอบควรให้เป็นไปตามธรรมชาติและตรงไปตรงมา คุณคงไม่ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆจากการอ่านบทที่เขียนไว้หรือเก็บซ่อนบางสิ่งไว้ในใจ แต่คุณควรคิดคำตอบทั่วๆไปที่ต้องการตอบไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ชี้ให้เห็นว่าคุณสมบัติที่คุณพูดถึงนั้นเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัครอย่างไร

23. คนรอบข้างคิดว่าคุณเป็นคนอย่างไร?

りからはどのようなだとわれていますか。
Mawari kara wa dono yōna hitoda to omowa rete imasu ka.
ผู้คนคิดว่าคุณเป็นคนแบบไหน?

คำถามนี้เกี่ยวกับวิธีที่คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนอย่างไร อาจจะตอบด้วยตัวเองยากอยู่เล็กน้อย ลองถามเพื่อน, ครอบครัวหรือคุณครู ขอพวกเขาให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตอนที่เรากำลังเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน มันจะช่วยให้คุณมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับคำถามอื่นๆด้วย

24. คุณกำลังมองหาอะไรในบริษัท?

あなたにとっての就活は何ですか?
Anata ni totte no shūkatsu no jiku wa nanidesu ka.
อะไรคือหลักการในการหางานสำหรับคุณ?

あなたの会社選びの基準は何ですか?
Anata no kaisha erabi no kijun wa nanidesu ka.
เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทของคุณมีอะไรบ้าง?

เป็นคำถามที่ต้องการทราบว่าคุณต้องการทำงานอย่างไร (ภาระหน้าที่ต่างๆ, สภาพแวดล้อมการทำงาน ฯลฯ) และค่านิยมแบบไหนสำคัญกับคุณ บางทีคุณอาจจะต้องการสร้างสรรค์ผลงานหรือทำงานร่วมกับคนอื่นๆ หรือบางทีคุณอาจจะให้ความสำคัญกับบรรยากาศ, ความก้าวหน้าทางสายงาน หรือมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาตนเอง บอกเล่าความต้องการในเชิงบวก นำค่านิยมของบริษัทมาช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้วยก็จะทำให้คุณได้คะแนนพิเศษเพิ่มขึ้น

คำถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหา

25. คุณจะทำอะไรเมื่อคุณทำงานเกินกำหนดเวลา

りがまもれなさそうなはどうしますか。(どのように対処しますか。)
Shimekiri ga mamorena-sa-sōna toki wa dō shimasu ka. (Dono yō ni taisho shimasu ka. )
คุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณต้องทำงานให้ทันเส้นตาย? (คุณจัดการกับมันอย่างไร?)

เป็นคำถามเพื่อต้องการทราบว่าคุณมีวิธีการทำงานภายใต้แรงกดดันอย่างไร ในบริษัทญี่ปุ่น การสื่อสารในองค์กร (โดยเฉพาะระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา) และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นถือว่ามีความสำคัญมากว่าทักษะการทำงานส่วนบุคคล ดังนั้นคำตอบควรจะเร่ิมต้นด้วยการพูดคุยกับใครสักคนก่อน

26. คุณจะแก้ปัญหาในที่ทำงานอย่างไร?

仕事上問題発生したら、どう解決しますか。
Shigoto-jō mondai ga hassei shitara, dō kaiketsu shimasu ka.
หากคุณมีปัญหาในการทำงาน คุณจะแก้ไขอย่างไร?

คำถามนี้ค่อนข้างคลุมเครือ ซึ่งอาจจะทำให้เราตอบไปอย่างสะเปะสะปะได้ง่ายๆ วิธีแก้ปัญหานั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ ถ้าไม่ได้มีคะแนนพิเศษใดเพิ่มเติม พยายามตอบคำถามกว้างๆที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทั่วไป เช่น แจ้งให้ทุกคนทราบและเตรียมมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าการปัญหาจะไม่บานปลาย เป็นต้น

27. คุณมีวิธีโน้มน้าวเจ้านายให้มั่นใจความคิดใหม่ๆอย่างไร?

しいアイデアがてきた、どう上司説得し、納得してもらいますか。
Atarashī aidea ga detekita-ji, dō jōshi o settoku shi, nattoku shite moraimasu ka.
คุณโน้มน้าวเจ้านายของคุณอย่างไรเมื่อคุณมีความคิดใหม่

ในบริษัทญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่คุณมักจะต้องยืนยันสิ่งใหม่ๆที่คุณทำเกือบทุกเรื่องกับหัวหน้าของคุณก่อนเสมอ ดังนั้นการโน้มน้าวให้หัวหน้าเชื่อในแนวคิดใหม่นี้จึงเป็นทักษะหลักที่จำเป็น คุณต้องจำส่ิงต่างๆให้ได้ เช่น ประสิทธิภาพ, หลักฐาน, แผนปฏิบัติการ, เป้าหมายที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น

28. คนประเภทไหนที่เข้ากับคุณไม่ได้?

職場でうまくえないはどんなですか?
Shokuba de umaku tsukiaenai hito wa don’na hitodesu ka?
ใครคือคนที่คุณเข้ากันไม่ได้ที่ทำงาน?

苦手なタイプはありますか?
Nigatena taipu wa arimasu ka?
คนประเภทใดบ้างที่คุณเข้ากันไม่ได้?

そのようなとはどうやってうまくいますか?
Sono yōna hito to wa dō yatte umaku tsukiaimasu ka?
คุณเข้ากับคนแบบนั้นได้อย่างไร?

อย่าระบุคำตอบที่เฉพาะเจาะจง ให้ตอบเรื่องทั่วๆไปจะดีกว่า เพราะสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังติดต่ออยู่กับใคร ให้มุ่งเน้นไปที่การสื่อความหมายว่าคุณเข้ากับคนอื่นได้ดีและอธิบายว่าคุณมีทักษะในการสื่อสารเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างไร

29. คุณมีวิธีรับมือกับคนเจ้าปัญหาอย่างไร?

いのしいして、どのように対処しますか。
Atsukai no muzukashī hito ni taishite, dono yō ni taisho shimasu ka.
คุณจัดการกับคนที่ทำตัวเป็นปัญหาได้อย่างไร?

คำถามคล้ายกับข้อด้านบน แต่เน้นไปที่กลยุทธ์การสื่อสารของคุณมากกว่า ลองจินตนาการถึงลูกค้าเจ้าปัญหา คุณจะเข้าหาพวกเขาได้อย่างไรเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน

30. คุณมีวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร?

仕事上意見わない同僚にどうし、対応しますか。
Shigoto-jō, iken no awanai dōryō ni dō sesshi, taiō shimasu ka.
คุณรับมือและจัดการกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่เห็นด้วยกับคุณในที่ทำงานอย่างไร?

สำหรับคำถามนี้ ไม่ใช่เรื่องของบุคคล แต่เน้นไปที่ความขัดแย้งที่เป็นปัญหา ดึงทักษะการไกล่เกลี่ยของคุณขึ้นมาและอธิบายว่าคุณจะหาวิธีการแก้ไขด้วยความสุภาพอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงาน

คำถามเกี่ยวกับ (การใช้ชีวิตใน) ประเทศญี่ปุ่น

31. คุณมาญี่ปุ่นเมื่อไหร่?

いつ日本ましたか?
Itsu Nihon ni kimashita ka?
คุณมาญี่ปุ่นเมื่อไหร่?

คำถามนี้ถามเกี่ยวกับเวลาเท่านั้น ไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่คุณมา การถามถึงเหตุผล (理由 — Riyū) หรือโอกาส (きっかけ — Kikkake) ที่คุณมาญี่ปุ่นหรือสนใจในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องที่ถามได้ทั่วไปเช่นกัน แต่ไม่ว่าจะกรณีไหนก็ควรจะตอบไปเพียงสั้นๆ

32. ทำไมคุณต้องการมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น?

どうして日本きたいのですか。
Dōshite Nihon de hatarakitai nodesu ka.
ทำไมถึงอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่น?

เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ตรวจสอบแรงจูงใจและความจริงจังของคุณ จากมุมมองของบริษัท คำตอบที่ดูเหมือนว่าคุณกำลังยื่นขอวีซ่าระยะยาวหรือแสดงสิ่งที่ไม่ตรงกับค่านิยมของบริษัทถือเป็นสิ่งที่ดูน่าสงสัย

33. คุณคิดว่าสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมแบบญี่ปุ่นได้หรือไม่?

日本職場環境馴染んでけるといますか?
Nihon no shokuba kankyō ni najinde hatarakeru to omoimasu ka?
คุณคิดว่าคุณจะสามารถชินกับสภาพแวดล้อมการทำงานในญี่ปุ่นได้หรือไม่?

คำถามนี้บริษัทกำลังตรวจสอบความเข้ากันได้และการปรับตัวของคุณกับสภาพแวดล้อมการทำงานในญี่ปุ่น บริษัทต่างๆต้องการหลีกเลี่ยงคนที่ออกจากงานหลังจากเริ่มงานไปเพียงไม่กี่สัปดาห์เนื่องจากมีปัญหาการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย ให้ตอบคำถามที่แสดงว่าคุณมีความเข้าใจในวัฒนธรรมและมารยาททั่วไป และถ้าเป็นไปได้ให้อ้างถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วย

34. คุณวางแผนจะอยู่ในญี่ปุ่นนานเท่าไหร่?

いつまで日本むつもりですか。
Itsu made Nihon ni sumu tsumoridesu ka.
คุณวางแผนที่จะอยู่ในญี่ปุ่นนานแค่ไหน?

คล้ายกับคำถามก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นคำถามที่ต้องการตรวจสอบว่าการจ้างคุณมาคุ้มค่ากับความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ หลายๆบริษัทในญี่ปุ่นจ้างพนักงานประจำในระยะยาวและลงทุนลงแรงอย่างมากในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย การบอกว่าคุณต้องการอยู่เพียงไม่กี่ปีอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทต้องการลงทุนในตัวคุณ

คำถามเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาของคุณ

35. สรุปสั้นๆว่าจนถึงตอนนี้คุณทำอะไรมาแล้วบ้าง

大学でやってきたことを簡単えてください。
Daigaku de yattekita koto o kantan ni oshietekudasai.
โปรดบอกเราสั้นๆ ว่าคุณทำอะไรที่มหาวิทยาลัย

เตรียมคำตอบสั้นๆเกี่ยวกับประวัติการศึกษาของคุณและเหตุผลที่คุณมาญี่ปุ่น คนส่วนใหญ่จะชอบใจหากคุณชื่นชอบประเทศของพวกเขา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาหากคุณแสดงความกระตือรือร้นออกมาเล็กน้อย

36. คุณทุ่มเทกับอะไรบ้างเมื่อคุณอยู่มหาวิทยาลัย?

学生時代頑張ったこと(れたこと)についてえてください。
Gakusei jidai ni ganbatta koto (chikara o ireta koto) ni tsuite oshietekudasai.
โปรดบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำงานหนักเมื่อคุณเป็นนักเรียน

学生時代にもっともんだことは何ですか?
Gakusei jidai ni mottomo uchikonda koto wa nanidesu ka?
สิ่งที่คุณหลงใหลมากที่สุดเมื่อคุณเป็นนักเรียน?

ในประเทศญี่ปุ่น คำถามลักษณะนี้เรียกว่า ガクチカ (Gakuchika — กาคุจิกะ) เป็นหนึ่งในคำถามหลักสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬา เรื่องเรียน วิทยานิพนธ์หรือโครงงานส่วนบุคคล ให้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็นว่าคุณทำงานอย่างหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเอง

37. บทเรียนอะไรในชีวิตที่คุณได้เรียนรู้ในฐานะนักเรียน?

学生生活たことはですか?
Gakusei seikatsu de eta koto wa nanidesu ka?
คุณได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตนักศึกษาของคุณ?

คำถามนี้ไม่ได้ถามถึงเนื้อหาในชั้นเรียน แต่เป็นสิ่งต่างๆที่คุณเก็บเกี่ยวได้ด้วยตัวคุณเอง บางทีอาจจะเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือการค้นพบวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายของตัวเอง บริษัทต้องการทราบว่าคุณสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และพัฒนาต่อไปได้หรือไม่อย่างไร

38. อะไรคือความแตกต่างระหว่างนักเรียนกับพนักงานประจำ?

学生社会人いはなんだといますか?
Gakusei to shakai hito no chigai wa nanda to omoimasu ka?
คุณคิดว่านักเรียนกับผู้ใหญ่ต่างกันอย่างไร?

ในประเทศญี่ปุ่น การเปลี่ยนจากสถานะนักศึกษาไปสู่การเป็นพนักงานมักจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เต็มรูปแบบ แนวคิดทั่วไปคือนักศึกษา (แม้ในทางเทคนิคพวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่) ยังไม่รู้ว่า “โลกภายนอก” เป็นอย่างไร หากคุณยังไม่ทราบว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไร ให้ลองคิดแบบนี้ดู คุณคือผู้บริโภคที่จ่ายเงินเพื่อรับบริการ แต่ในการทำงานคุณจำเป็นต้องมีมุมมองที่ต่างออกไปที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการผลักดันตัวเองและมีความรับผิดชอบ

คำถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว

39. งานอดิเรกและความเชี่ยวชาญของคุณคืออะไร?

趣味特技)は何ですか?
Shumi tokugi) wa nanidesu ka?
งานอดิเรก/ทักษะพิเศษของคุณคืออะไร?

แสดงให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของคุณสักเล็กน้อย และให้แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและตำแหน่งงานที่คุณสมัครอย่างไร หากคุณมุ่งเป้าไปที่งานขาย การบอกว่าคุณคือโอตาคุที่ไม่ค่อยยอมใคร คุณก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัท นอกจากนี้ไม่ควรแสดงความอดทนต่องานอดิเรกที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การโดดบันจี้จัมพ์หรือการเล่นปาจิงโกะ เป็นต้น

40. คุณใช้เวลาว่างทำอะไรบ้าง?

余暇週末はどのようにごしていますか?
Yoka shūmatsu wa dono yō ni sugoshite imasu ka?
คุณใช้เวลาว่าง/วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างไร?

คำถามนี้ นายจ้างกำลังมองหาสัญญาณต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังทุ่มเทเวลาในการพัฒนาตนเอง แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในที่ทำงานก็ตาม แน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าใช้เวลาทั้งหมดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการทำงาน คำตอบที่คิดมาอย่างดีจะช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างงานและช่วงเวลาอื่นๆในชีวิตของคุณ

41. มีเรื่องอะไรบ้างที่น่าจดจำในหนังสือที่คุณเพิ่งอ่านเมื่อเร็วๆนี้ไหม?

最近読んだ印象ったものはありますか?
Saikin yonda hon de inshō ni nokotta mono wa arimasu ka?
มีหนังสือเล่มใดบ้างที่คุณอ่านเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ทำให้คุณประทับใจ?

คำตอบของคุณสำหรับคำถามนี้จะถือเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความสนใจของคุณ การพูดไปตามตรงก็ไม่มีปัญหา แต่ให้คิดว่าคำตอบของคุณหมายถึงอะไรและสามารถตีความได้อย่างไร

42. บอกเล่าความคิดของคุณเกี่ยวกับข่าวล่าสุดที่คุณคิดว่าน่าสนใจ

最近気になるニュースについて、自分主張まえてえてください。
Saikin ki ni naru nyūsu ni tsuite, jibun no shuchō o fumaete oshietekudasai.
โปรดบอกเราเกี่ยวกับข่าวล่าสุดที่คุณสนใจตามความคิดเห็นของคุณเอง

ติดตามสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมและข่าวสารรอบตัวแสดงว่าคุณมีความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ พยายามฝึกอ่านข่าวรอบโลก, ภาษาญี่ปุ่นและข่าวธุรกิจให้เป็นนิสัยก่อนการสัมภาษณ์ เมื่อตอบคำถามนี้ ให้หลีกเลี่ยงประเด็นที่ละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานก่อน

43. คุณเคารพนับถือคนแบบไหน?

あなたの尊敬するですか。
Anata no sonkeisuruhito wa daredesu ka.
คนที่คุณชื่นชมคือใคร?

คนที่เราเคารพนับถือมักจะทำหน้าที่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตของเรา ให้คิดถึงลักษณะทั่วไปที่เกี่ยวกับคนที่ชื่นชอบและส่ิงที่พวกมีความหมายกับคุณหรือแนวคิดเกี่ยวกับอนาตตของคุณ

44. ถ้าคุณเป็น… คุณจะเป็นอะไร?

あなたの…にえるとですか?
Anata no…ni tatoeru to nandesuka?
ถ้าเปรียบเทียบคุณเป็น… คุณจะเป็นอะไร?

คุณจะเป็นอะไรถ้าคุณเป็นสัตว์อย่างหนึ่ง? ซุปเปอร์ฮีโร่? ชิ้นส่วนของเครื่องเขียน? คำถามนี้ดูเหมือนไม่มีจุดมุ่งหมาย แต่เป็นคำถามที่ทดสอบความสามารถของคุณจากความคิดดั้งเดิมและเป็นธรรมชาติ สำหรับคำตอบ คุณต้องคิดถึงจุดแข็งของคุณและค้นหาสิ่งที่เทียบเท่ากันในหมวดหมู่ของสิ่งที่คุณถูกถาม ยกตัวอย่างเช่น การบอกว่าคุณเป็นละมั่งแสดงว่าคุณตระหนักถึงสิ่งรอบตัวอยู่เสมอและเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วทันใจ

การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นอาจเป็นโอกาสที่ดีในการสัมผัสสภาพแวดล้อมระดับสากลและผลักดันความสามารถของคุณไปในทิศทางใหม่ นอกจากนี้ยังอาจเป็นทางเลือกที่ดีโดยเฉพาะหากคุณกำลังมองหาวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ประเทศญี่ปุ่นโดยรวมมีชื่อเสียงว่าเป็นประเทศที่ทำงานหนัก มีจรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มงวดและพนักงานที่จงรักภักดีกับองค์กร คุณควรเรียนรู้วัฒนธรรมที่สำคัญๆ ในประเทศญี่ปุ่นด้วย เช่น การโค้งคำนับแบบญี่ปุ่น การเคารพผู้สูงอายุ และความสุภาพ เป็นต้น

อัพเดทล่าสุด: