การการถามทาง-บอกทาง ภาษาจีน ทิศทาง เลี้ยวซ้าย ขวา ใน บน ภาษาจีน

เมื่อคุณเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น คุณจำเป็นต้องเรียนรู้การถามทางภาษาญี่ปุ่น เมื่อคุณเดินทางไปประเทศจีน คุณก็ควรรู้วิธีถามทางการถามทางเป็นภาษาจีนเช่นกัน เพราะคนจีนและคนญี่ปุ่นไม่นิยมพูดภาษาอังกฤษ ทำให้การรู้แค่วิธีถามทางภาษาอังกฤษอาจไม่ช่วยให้คุณไปยังสถานที่ที่ต้องการได้ บทความนี้ครูภาษาจีนของเราได้ทำขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้เมื่อจำเป็นต้องถามทางเป็นภาษาจีน

คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกทางตามแผนที่

เมื่อต้องไปสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน เราจำเป็นต้องอ่านแผนที่เพื่อวางแผนการเดินทาง คำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นในภาษาจีนสำหรับการอ่านแผนที่มีดังต่อไปนี้

ทิศหลัก ภาษาจีน

ชื่อทิศหลักทั้งสี่ทิศ หรือทิศบนหน้าปัดของเข็มทิศในภาษาจีน ได้แก่

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
dōngตงทิศตะวันออก
nánหนานทิศใต้
西 xī ซีทิศตะวันตก
běiเป่ยทิศเหนือ

ทิศรอง ภาษาจีน

ชื่อทิศที่อยู่ระหว่างทิศหลักทั้งสี่ที่ใช้กันมากที่สุด ได้แก่

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
东南dōngnánตงหนานทิศตะวันออกเฉียงใต้
东北dōngběiตงเป่ยทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
西南xīnánซีหนานทิศตะวันตกเฉียงใต้
西北xīběiซีเป่ยทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สำหรับภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มักจะเติมคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องลงไปด้วย เช่น

ภาษาจีน พินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
biānเปียนขอบ, ข้าง
fāngฟางทิศทาง
miànเมี่ยนข้าง, ฝั่ง
南边nánbiānหนานเปียนฝั่งใต้
北方 běifāngเป่ยฟางทิศเหนือ
东面 dōngmiànตงเมี่ยนฝั่งตะวันออก

ตัวอย่าง

兵马俑在西安的东面。
Bīngmǎyǒng zài Xī’ān de dōngmiàn. 
ปิงหมาหย่ง ไจ้ ซีอาน เตอ ตงเมี่ยน
สุสานทหารดินเผาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของซีอาน

中国在俄罗斯的南边。 
Zhōngguó zài Éluósī de nánbiān. 
จงกั๋ว ไจ้ เอ๋อหลัวซือ เตอ หนานเปียน
ประเทศจีนอยู่ทางทิศใต้ของรัสเซีย

北京在中国的北方。 
Běijīng zài Zhōngguó de běifāng. 
เป่ยจิง ไจ้ จงกั๋ว เตอ เป่ยฟาง
ปักกิ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน

คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกทางบนท้องถนน

คำระบุตำแหน่ง

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเดินทางไปบนท้องถนน จำเป็นที่เราจะต้องรู้จักคำศัพท์ที่ใช้ระบุตำแหน่งหรือที่ตั้งในภาษาจีนด้วย เช่น ซ้าย, ขวา, หน้าหรือหลัง ฯลฯ คำศัพท์เหล่านี้มีประโยชน์มากในการบอกทาง, ถามทางหรือสื่อสารกับผู้อื่น ต่อไปนี้คือคำศัพท์ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่มักใช้อยู่บ่อยๆ

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
qiánเฉียนข้างหน้า
hòuโฮ่วข้างหลัง
shàngซ่างขึ้น, ข้างบน
xiàเซี่ยลง, ข้างล่าง
zuǒจั่วซ้าย
yòuโย่วขวา
หลี่ข้างใน
wàiไว่ ข้างนอก

เคล็ดลับการเรียนภาษา : การเรียนรู้คำศัพท์โดยการท่องจำคำตรงข้ามเป็นวิธีเพิ่มคลังคำศัพท์ให้ตัวเองที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว

ในทำนองเดียวกันกับการบอกชื่อทิศต่างๆในภาษาจีน มักจะมีคำว่า 边 (biān) หรือ 面 (miàn) เติมเข้าไปหลังคำระบุตำแหน่ง

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
前面 qiánmianเฉียนเมียนด้านหน้า
上面 shàngmianซ่างเมียนด้านบน
左边zuǒbiānจั่วเปียนข้างซ้าย

ตัวอย่าง

故宫里面有商店。 
Gùgōng lǐmian yǒu shāngdiàn. 
กู้กง หลี่เมียน โหย่ว ซางเตี้ยน
มีร้านค้าภายในพระราชวังต้องห้าม

售票处在大门的右边。
Shòupiàochù zài dàmén de yòubiān. 
โส้วเพี่ยวชู่ ไจ้ ต้าเหมิน เตอ โย่วเปียน
ร้านขายตั๋วอยู่ทางด้านขวาของประตู

出租车的前面有一辆公交车。
Chūzūchē de qiánmian yǒu yí liàng gōngjiāochē. 
ชูจูเชอ เตอ เฉียนเมียน โหย่ว อี๋ เลี่ยง กงเจียวเชอ
มีรถประจำทางอยู่ด้านหน้ารถแท็กซี่

ประโยคระบุทิศทางด้วยตำแหน่งอ้างอิง

ในการปักหมุดตำแหน่งที่ตั้ง เรามักใช้สถานที่ต่างๆเป็นข้อมูลอ้างอิง เช่น ร้านไอศกรีมอยู่ข้างสวนสาธารณะ หรือ ร้านสะดวกซื้ออยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น การบอกทิศทางที่มีตำแหน่งอ้างอิงในภาษาจีนมีหลายวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
在……(的) 左/右边zài …(de)
zuǒ / yòubiān 
ไจ้…(เตอ)
จั่ว / โย่วเปียน
อยู่ทางซ้าย/ขวาของ…
在……(的) 前/后面 zài …(de)
qián / hòumian 
ไจ้…(เตอ)
เฉียน / โฮ่วเมียน
อยู่ด้านหน้า/ด้านหลังของ…
在……(的) 里/外面 zài …(de)
lǐ / wàimian 
ไจ้…(เตอ)
หลี่ / ไว่เมียน
อยู่ด้านใน / ด้านนอกของ…
在……(的) 上/下面 zài …(de)
shàng / xiàmian 
ไจ้…(เจอ)
ซ่าง / เซี่ยเมียน
อยู่ด้านล่าง / ด้านบนของ…
在……(的) 旁边 zài …(de) pángbiān ไจ้… (เตอ) ผังเปียนอยู่ข้างๆ…
在……(的) 对面 zài …(de) duìmiàn ไจ้…(เตอ) ตุ้ยเมี่ยนตรงข้ามกับ…
在……之间zài … zhījiān ไจ้…จือเจียนอยู่ระหว่าง
离这里……米  lí zhèli …mǐ หลี เจ้อหลี่ …หมี่อยู่ห่างจากที่นี่ไป…เมตร
离这里……分钟车程 lí zhèli …fēnzhōng
chē chéng
หลี เจ้อหลี่…เฟินจง
เชอ เฉิง
ขับจากที่นี่ไป…นาที

ตัวอย่าง

麦当劳在必胜客的上面。 
Màidāngláo zài Bìshèngkè de shàngmian. 
ม่ายตังเหลา ไจ้ ปี้เซิ่งเค่อ เตอ ซ่างเมียน
แมคโดนัลด์อยู่ข้างบนร้านพิซซ่าฮัท

洗手间在电梯和收款处之间。
Xǐshǒujiān zài diàntī hé shōukuǎnchù zhījiān. 
สีโส่วเจียน ไจ้ เตี้ยนที เหอ โซวข่วนชู่ จือเจียน
ห้องน้ำอยู่ระหว่างลิฟท์กับแคชเชียร์

外滩离这里十分钟车程。
Wàitān lí zhèli shí fēnzhōng chē chéng. 
ไว่ทัน หลี เจ้อหลี่ สือ เฟินจง เชอ เฉิง
จากที่นี่ขับรถไปเดอะบันด์ใช้เวลา 10 นาที

สถานที่สำคัญหรือจุดสังเกต

เมื่อต้องการหาหรืออธิบายตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ใดๆเป็นภาษาจีน เราควรจะรู้คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่สำคัญหรือจุดสังเกตเพื่อใช้ประกอบคำอธิบาย คำศัพท์เหล่านี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องบอกทางหรือถามทางขณะขับรถ

สถานที่สำคัญในเมือง

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
机场jīchǎngจีฉ่างสนามบิน
火车站huǒchē zhàn หั่วเช้อ จ้านสถานีรถไฟ
地铁站dìtiě zhàn ตี้เถี่ย จ้านสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
公交车站 gōngjiāochē zhàn กงเจียวเชอ จ้านป้ายรถเมล์
 市中心 shì zhōngxīn ซื่อ จงซินใจกลางเมือง
公园gōngyuánกงเยวี๋ยนสวนสาธารณะ
医院yīyuànอีเยวี่ยนโรงพยาบาล
银行yínhángหยินหังโรงแรม
商场shāngchǎngซางฉ่างห้างสรรพสินค้า
博物馆bówùguǎnป๋อวู่กว่านพิพิธภัณฑ์

จุดสังเกตบนท้องถนน

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
红绿灯hónglǜdēngหงลวี่เติงไฟจราจร
路口lùkǒuลู่โข่วทางแยก
拐角guǎijiǎoก๋วยเจี่ยวมุม
斑马线bānmǎ xiàn ปันหม่า เสี้ยนทางม้าลาย
天桥tiānqiáoเทียนเฉียวสะพานลอย
指示牌zhǐshì pái จื่อซื่อ ไผเครื่องหมาย
停车位tíngchē wèi ถิงเชอ เว่ยจุดจอดรถ
报刊亭bàokān tíng เป้าคาน ถิงชั้นวางหนังสือพิมพ์

จุดสังเกตภายในอาคาร

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
大门dàménต้าเหมินประตูหลัก
电梯diàntīเตี้ยนทีลิฟท์/บันไดเลื่อน
楼梯lóutīโหลวทีบันได
洗手间xǐshǒujiānสีโส่วเจียนห้องน้ำ
问询处wènxún chù เวิ่นสุน ชู่โต๊ะประชาสัมพันธ์
安全出口 ānquán chūkǒu อันเฉวียน ชูโข่วทางออกฉุกเฉิน

ประโยคถามทางที่ควรรู้

รูปแบบคำถาม

มีรูปแบบคำถามทั่วไปสำหรับใช้ถามทาง ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
……在哪?…zài nǎ?…ไจ้ หน่า? …อยู่ที่ไหน
去……怎么走?Qù … zěnme zǒu?ชวี่…เจิ่นเมอะ โจ่วฉันจะไป…ได้อย่างไร
……离这儿有多远?…lí zhèr yǒu duō yuǎn?…หลี เจ้อ โหย่ว ตัว หย่วน?…ไกลแค่ไหน จากที่นี่

ตัวอย่าง

洗手间在哪? 
Xǐshǒujiān zài nǎ? 
สีโส่วเจียน ไจ้ หน่า?
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน

去天安门怎么走?
Qù Tiānānmén zěnme zǒu? 
ชวี่ เทียนอันเหมิน เจิ่นเมอะ โจ่ว?
ฉันจะไปจตุรัสเทียนอันเหมินได้อย่างไร

广州离这儿有多远? 
Guǎngzhōu lí zhèr yǒu duōyuǎn? 
กว่างเจา เจ้อ โหย่ว ตั๊วหย่วน
กวางเจาไกลจากที่นี่แค่ไหน

คำสุภาพ

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
请问qǐngwènฉิ่งเวิ่นขอโทษ ไม่ทราบว่า..
谢谢你Xièxie nǐเซี่ยเซี่ย หนี่ขอบคุณมาก

การใส่คำว่า 请问 (qǐngwèn) หน้าประโยคคำถามจะฟังดูสุภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง

请问地铁站在哪? 
Qǐngwèn dìtiě zhàn zài nǎ? 
ฉิ่งเวิ่น ตี้เถี่ย จ้าน ไจ้ หน่า?
ขอโทษครับ ไม่ทราบว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนครับ

请问最近的便利店怎么走?
Qǐngwèn zuìjìn de biànlì diàn zěnme zǒu? 
ฉิ่งเวิ่น จุ้ยจิ้น เตอ เปี้ยนลี่ เตี้ยน เจิ่นเมอะ โจ่ว?
ขอโทษค่ะ ไม่ทราบว่าร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ที่สุดไปอย่างไร

หลังจากที่ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต้องไม่ลืมกล่าวคำขอบคุณความมีนำ้ใจของผู้ที่ช่วยเหลือคุณด้วย ในสถานการณ์แบบนี้เราจะใช้คำว่า Xièxie nǐ ที่แปลว่า ”ขอบคุณ” คำว่า ”你“ (nǐ) ที่อยู่ด้านหลัง 谢谢 (xièxie) ทำให้คำนี้ฟังดูสุภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

我知道了。太谢谢了!
Hǎo. Wǒ zhīdào le. Tài xièxiè le! 
ห่าว หว่อ จื๊อเต้า เหลอะ ไท่ เซี่ยเซี่ย เหลอะ
โอเคค่ะ ฉันเข้าใจแล้ว ขอบคุณมากค่ะ

我看见了。谢谢。
Wǒ kànjiàn le. Xièxie. 
หว่อ ค่านเจี้ยน เหลอะ เซี่ยเซีย
ฉันเจอแล้ว ขอบคุณมากเลย

ประโยคบอกทางที่ควรรู้

การเข้าใจการบอกทางเป็นภาษาจีนก็สำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการรู้วิธีถามทางเลย ต่อไปนี้คือประโยคบอกทางในภาษาจีนที่ได้ยินบ่อยๆ

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
在…… zàiไจ้…อยู่ที่…
先……再…… xiān…zài…เซียน…ไจ้…ก่อน…จากนั้น…
沿着……走 yánzhe …zǒu เหยียบเจอ…โจ่วเดินไปตามทาง…
直走 zhí zǒu จื๋อ โจ่วตรงไป
左转 / 左拐zuǒzhuǎn / zuǒguǎi จั๋วจว่าน / จั๋วกว่ายเลี้ยวซ้าย
右转 / 右拐 yòuzhuǎn / yòuguǎi โย่วจว่าน / โย่วกว่ายเลี้ยวขวา
 往…走wǎng …zǒu หว่าง…โจ่ว ไปทาง
掉头diàotóuเตี้ยวโถวกลับรถ
 上 / 下楼 shàng / xià lóu ซ่าง / เซี่ย โหลวขึ้นข้างบน / ลงข้างล่าง
很近 hěnjìnเหิ่นจิ้นใกล้มาก
挺远的 tǐng yuǎn deถิง หย่วน เตอไกลมาก

ตัวอย่าง

沿着这条路直走,在红绿灯左拐。 
Yánzhe zhè tiáo lù zhí zǒu , zài hónglǜdēng zuǒguǎi. 
เหยียนเจอ เจ้อ เถียว ลู่ จื๋อ โจ่ว, ไจ้ หงลวี่เติง จั๋วกว่าย
ตรงไปตามถนนสายนี้แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไฟจราจร

 先出地铁站,再右转,走两个路口。 
Xiān chū dì tiě zhàn, zài yòu zhuǎn, zǒu liǎng ge lùkǒu.
เซียน ชู ตี้ เถี่ย จ้าน, ไจ้ โย่ว จว่าน, โจ๋ว เหลี่ยง เกอ ลู่โข่ว
ออกจากสถานีรถไฟใต้ดินก่อน จากนั้นค่อยเลี้ยวขวาไปสองแยก

上楼之后有个问询处,问询处的对面就是洗手间。 
Shàng lóu zhīhòu yǒu ge wèn xún chù , wèn xún chù de duìmiàn jiùshì xǐshǒujiān. 
ซ่าง โหลว จือโฮ่ว เกอ เวิ่น สุน ชู่, เวิ่น สุน ชู่ เตอ ตุ้ยเมี่ยน จิ้วซื่อ สีโส่วเจียน
พอขึ้นไปข้างบนแล้ว จะเจอประชาสัมพันธ์อยู่ ห้องน้ำจะอยู่ตรงข้ามกับประชาสัมพันธ์

การบอกทางแท็กซี่เป็นภาษาจีน

เพิ่มเติมจากประโยคบอกเส้นทางที่กล่าวมาแล้ว เราควรรู้จักประโยคที่จำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการเรียกแท็กซี่ในประเทศจีนด้วย

ภาษาจีนพินอินคำอ่านพินอินคำแปลภาษาไทย
去这里Qù zhèliชวี่ เจ้อหลี่ไปที่นี่
请快一点Qǐng kuài yì diǎnฉิ่ง ไคว่ อี้เตี่ยนช่วยเร่งนิดนึงได้มั้ย
请慢一点Qǐng màn yì diǎnฉิ่ง ม่าน อี้ เตี่ยนกรุณาขับช้าๆ
就在这儿停Jiù zài zhèr tíngจิ้ว ไจ้ เจ้อ ถิงจอดตรงนี้

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เช่น รถบัส หรือรถไฟ เป็นต้น เราอาจต้องเรียนรู้วิธีบอกเวลาภาษาญี่ปุ่น เพื่อไม่ให้พลาดรถเที่ยวสำคัญ นอกจากการเรียนรู้วิธีบอกทางภาษาจีนแล้ว คุณอาจสนใจเรียนประโยคภาษาจีนพื้นฐานหรือคำอวยพรในวันสำคัญๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสุขสันต์วันเกิดภาษาจีนที่ควรเลือกให้เหมาะสมกับเจ้าของวันเกิด อวยพรวันปีใหม่จีนหรือวันตรุษจีนที่สำคัญอย่างมากหากคุณทำธุรกิจกับคนจีน คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาจีนก็น่าสนใจไม่แพ้กัน แม้คนจีนส่วนมากจะไม่นับถือศาสนาคริสต์ แต่ก็สังสรรค์วันคริสต์มาสและถือว่าเป็นเทศกาลที่สนุกสนาน นอกจากนี้คุณยังบอกลาภาษาจีนด้วยการอวยพรขอให้เป็นวันที่ดีแบบจีนและอวยพรโชคดีภาษาจีนในวันธรรมดาก็ได้ หรือเรียนประโยคบอกรักภาษาจีนหากคุณมีหนุ่มสาวจีนที่คุณหมายปอง

อัพเดทล่าสุด: