คิดถึงภาษาจีน ฉันคิดถึงเธอ คุณคิดถึงฉันไหม คิดถึงนะ ภาษาจีน

ฉันคิดถึงเธอ” ในภาษาจีน คือ

我想你 
wǒ xiǎng nǐ
(หวอ เสียง หนี่)
ฉันคิดถึงเธอ

ส่วน “คุณคิดถึงฉันไหม” ในภาษาจีน คือ

你想我吗?
Nǐ xiǎng wǒ ma?
(หนี่ เสียง หวอ มะ)
คุณคิดถึงฉันไหม

เช่นเดียวกับคำทักทายภาษาจีนที่มีหลายคำ และคุณควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง การบอกว่าคิดถึงในภาษาจีนก็มีมากกว่า 1 แบบ หากคุณเรียนจีนแบบพอไปที คุณอาจจะไม่สนใจพูดภาษาจีนให้เหมือนคนจีนเท่าไหร่นัก แต่ถ้าคุณอยากจะพูดภาษาจีนให้เหมือนคนจีนล่ะก็ คุณควรรู้วิธีพูดภาษาจีนแบบเจ้าของภาษาคนจีนเอาไว้ ในบทความนี้เราจะมาสอนภาษาจีนด้วยการบอกว่าคิดถึงแบบที่คนจีนใช้กัน

1. 我想你 – Wǒ xiǎng nǐ

我想你 
wǒ xiǎng nǐ
(หวอ เสียง หนี่)
ฉันคิดถึงคุณ

ประโยคนี้เป็นประโยคภาษาจีนพื้นฐานทั่วไปที่นิยมใช้มากที่สุดหากต้องการบอกว่า “ฉันคิดถึงคุณ” เป็นภาษาจีน เราสามารถใช้ประโยคนี้โดยไม่จำเป็นต้องมีคำอื่นมาเสริมก็เข้าใจได้ทันที

ประโยค 我想你 (wǒ xiǎng nǐ) นี้เหมาะกับแทบทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะใช้กับเพื่อนๆ, ครอบครัวหรือคนรัก และยังใช้ประโยคนี้ได้ทั้งในการพูดและการเขียนภาษาจีนอีกด้วย

คำว่า 想 (xiǎng) มีหลายความหมาย รวมถึงความหมายว่า “คิดถึง” และ “นึกถึง” ด้วย สำหรับในบริบทนี้ทั้งสองความหมายก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ หากคุณกำลังคิดถึงใครสักคน, นึกถึงอะไรบางอย่างหรือสถานที่บางแห่งที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณ คุณกำลังคิดถึงพวกเขาอย่างแน่นอน

หากคุณกำลังจะไปจากใครสักคน หรือคนที่คุณห่วงใยกำลังจะจากไป เราจะเติมคำว่า 会 (huì) ที่แปลว่า “จะ” เข้ามาในประโยค ยกตัวอย่างเช่น หากเพื่อนของคุณกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ เราจะพูดว่า

一路平安! 我会想你的。
Yīlù píng’ān! Wǒ huì xiǎng nǐ de.
(อีลู่ ผิงอัน! หว่อ ฮุ่ย เสียง หนี่ เตอ)

เดินทางปลอดภัยนะ แล้วฉันจะคิดถึงเธอ

2. 我想念你 – Wǒ xiǎngniàn nǐ

我想念你
Wǒ xiǎngniàn nǐ
(หวอ เสี่ยง เนี่ยน หนี่)

ฉันคิดถึงคุณ

ประโยคนี้จะค่อนข้างเป็นทางการขึ้นมาเล็กน้อย มีความหมายประมาณว่า “จำไว้ด้วยใจที่เพรียกหา” หรือ “คงอีกนานที่จะเจอกันอีก” ประโยคนี้มีความหมายแตกต่างจากประโยคธรรมดาๆอย่าง 我想你 เพราะมันบอกเป็นนัยๆว่าคุณไม่คิดว่าจะได้กลับเจอกันอีกเป็นเวลานาน ยกตัวอย่างเช่น

我们都很想念你。
Wǒmen dōu hěn xiǎngniàn nǐ.
(หว่อเมิน โต๊ว เหิน เสี่ยงเนี่ยน หนี่)

พวกเราทุกคนคงคิดถึงคุณมาก

她很想念他的家人。
Tā hěn xiǎngniàn tā de jiārén.
(ทา เหิน เสี่ยงเนี่ยน ทา เตอ เจีย เหริน)

เธอคิดถึงครอบครัวของเธอมาก

คุณอาจจะได้ยินคำว่า 想念 (xiǎngniàn) ใช้เพื่ออธิบายความรู้สึกหรือความโหยหาบ้านเกิดเมืองนอนหรือผู้คน กล่าวคือคุณจะไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกนาน หรือบางทีคุณก็ไม่ได้กลับไปอีกเลย

侨胞想念祖国。
Qiáobāo xiǎngniàn zǔguó.
(เฉียวเปา เสี่ยงเนี่ยน จู่กั๋ว)

ชาวจีนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอน

3. 我好想你 – Wǒ hǎo xiǎng nǐ

我好想你
Wǒ hǎo xiǎng nǐ
(หวอ หาว เสียง หนี่)

ฉันคิดถึงคุณจริงๆ

ในภาษาจีน เราใช้คำว่า 好 (hǎo) ที่หมายถึง “มาก” เติมลงไปก่อนคำว่า 想你 (xiǎng nǐ) ที่แปลว่า “คิดถึง” เมื่อรวมกันจะมีความหมายว่า “ฉันคิดถึงคุณจริงๆ” หรือ “ฉันคิดถึงคุณมาก”

สำนวน 我好想你 (Wǒ hǎo xiǎng nǐ) หรือ “ฉันคิดถึงคุณมาก” จะใช้กับคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เช่น คู่รัก, ครอบครัว หรือเพื่อนสนิท การพูดว่า 我好想你 (Wǒ hǎo xiǎng nǐ) กับคนรักก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีสำหรับการบอกรักเป็นภาษาจีน

โดยปกติเราจะได้ยินประโยคนี้ในละครจีน เมื่อตัวละครชาย (ปกติมักจะเป็นผู้ชาย) ตระหนักว่าผู้หญิงที่เขาจากมาคือคนที่เขาต้องการมาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่น

小林,我好想你。亲爱的, 你能原谅我吗?
Xiǎolín, wǒ hǎo xiǎng nǐ. Qīn’ài de, Nǐ néng yuánliàng wǒ ma?
(เสี่ยวหลิน, หวอ เหา เสียง หนี่. ชิน อ้าย เตอ
หนี่ เหนิง หยวนเลี่ยง หว่อ มะ)
เสี่ยวหลิน, ผมคิดถึงคุณมาก ที่รัก คุณจะยกโทษให้ผมได้ไหม?

คำว่า 亲爱的 (ชิน อ้าย เตอ) แปลว่าที่รักภาษาจีน ใช้เรียก แฟนผู้หญิง ใช้เรียกได้ทั้งคนที่แต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่งงาน

4. 我念(着)你 – Wǒ niàn(zhe) nǐ

我念(着)你
Wǒ niàn(zhe) nǐ
(หว่อน เนี่ยน (เจอ) หนี่)
ฉันคิดถึงคุณตลอดไป

เราสามารถใช้คำว่า 念 (niàn) ซึ่งตัวมันเองมีความหมายว่า “คิดถึง” หรือ “นึกถึง” อย่างไรก็ตามถึงแม้จะถูกหลักไวยากรณ์แต่ฟังแล้วไม่เป็นธรรมชาติในภาษาจีน ตัวอักษร 念 (niàn) นั้น โดยปกติมักจะต้องรวมกับตัว 着 (zhe –) ที่เป็นคำช่วยระบุกริยาที่กำลังดำเนินอยู่ เมื่อเราใช้เป็นกริยาเดี่ยวๆ จะหมายความว่า “คิดถึง” ยกตัวอย่างเช่น

我们老念着你。
Wǒmen lǎo niànzhe nǐ.
(หว่อเมิน เหล่า เนี่ยน เจอะ หนี่)

เราคิดถึงคุณมาก

他可念着他妈妈做的菜呢。
Tā kě niànzhe tā māmā zuò de cài ne.
(ทา เข่อ เนี่ยนเจอะ ทา มามา จั้ว เตอ ไช่ เนอ)
เขาคิดถึงอาหารของแม่ของเขามาก

5. 我思念你 – Wǒ sīniàn nǐ

我思念你
Wǒ sīniàn nǐ
(หว่อ ซื่อเนี่ยน หนี่)
ฉันคิดถึงคุณ

เป็นอีกสำนวนที่ค่อนข้างเป็นทางการสำหรับการบอกว่า “ฉันคิดถึงคุณ” ในภาษาจีน เราสามารถใช้ประโยค 我思念你 (wǒ sīniàn nǐ) เมื่อต้องการสื่อความหมายว่า “คุณคิดถึงใครบางคนที่อยู่ห่างไกล” หรือพูดถึงสถานที่ที่คุณไม่แน่ใจว่าจะได้กลับไปอีก

เมื่อเปรียบเทียบกับคำว่า 想念 (xiǎngniàn) คำว่า 思念 (sīniàn) ฟังแล้วจะสะเทือนอารมณ์มากกว่า เพราะว่าคำนี้มันเป็นคำแสดงความรู้สึกภาษาจีนถึงความโหยหาลึกซึ้งถึงอะไรก็ตามที่คุณคิดถึงอยู่ และรู้สึกได้ถึงความเศร้าโศกหรือตรอมใจของผู้พูดที่อยู่ห่างไกลจากคนหรือสถานที่อันเป็นที่รักอยู่ในคำนี้ด้วย

ประโยคตัวอย่างด้านล่างจะอธิบายความแตกต่างนี้ได้อย่างชัดเจน

他苦苦地思念家人。
Tā kǔkǔde sīniàn jiārén.
(ทา ขูขู่เตอ ซือเนี่ยน เจียเหริน)

เขากำลังคิดถึงครอบครัวของเขาสุดหัวใจ

搬到国外以后,我很思念老朋友。
Bān dào guówài yǐhòu, wǒ hěn sīniàn lǎopéngyǒu.
(ปาน เต้า กั๋วไว่ หยี่โฮ่ว, หวอ เหิ่น ซือเนี่ยน เหล่าเผิงโหย่ว)
ตั้งแต่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ฉันก็โหยหาเพื่อนเก่าเสมอมา

6. 我挂念你 – Wǒ guàniàn nǐ

我挂念你
Wǒ guàniàn nǐ
(หว่อ กว้านเนี่ยน หนี่)

ลองมาดูที่อักษรจีน 挂念 (guàniàn) อาจจะไม่ชัดเจนว่าจะสื่อความหมายว่า “ฉันคิดถึงคุณ” ในภาษาจีนได้อย่างไร คำว่า 挂 (guà) โดยปกติจะหมายถึง “แขวน” หรือ “วางสาย” แต่ก็หมายถึง “ความกังวลหรือเป็นห่วง” ได้ด้วย

เมื่อนำสองคำมารวมกัน 挂念 (guàniàn) จะมีความหมายตามตัวอักษรว่า “ที่น่าเป็นห่วง” อย่างไรก็ตาม เราจะใช้บ่อยเมื่อพูดว่า “ไม่ต้องกังวล” ดังตัวอย่าง

全家安好,请勿挂念。
Quánjiā ānhǎo, qǐngwù guàniàn.
(เฉวียนเจีย อันป่าว, ฉิ่งวู่ กว้านเนี่ยน)
ทุกคนที่บ้านสบายดี โปรดอย่ากังวล

หากเราต้องการแสดงความเป็นห่วงถึงคนที่อยู่ห่างไกล เราจะใช้คำว่า

我挂念你 
wǒ guàniàn nǐ
(หว่อ กว้านเนี่ยน หนี่)

ฉันเป็นห่วงคุณ

อย่างไรก็ตาม คำนี้มักใช้กับบุคคลที่สามเพื่ออธิบายความรู้สึกของผู้อื่นด้วย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

她很挂念亲人。
Tā hěn guàniàn qīnrén.
(ทา เหิ่น กว้านเนี่ยน ชินเหริน)
เธอคิดถึงครอบครัวของเธอจริงๆ
(หรือ เธอเป็นกังวลเกี่ยวกับครอบครัวของเธอ)

หลังอ่านบทความนี้จบ คุณก็น่าจะบอกคิดถึงเป็นภาษาจีนได้ทุกสถานการณ์แล้ว นอกจากจะบอกคิดถึงแล้ว คุณอาจสนใจประโยคบอกรักภาษาจีน เพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณรักให้ดียิ่งขึ้น หรือการเรียนคำอวยพรวันสำคัญต่างๆ ในภาษาจีนก็จะช่วยให้คุณเข้ากับเพื่อนหรือครอบครัวคนจีนของคุณได้ดีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอวยพรวันปีใหม่ภาษาจีน ซึ่งนับเป็นเทศกาลที่สำคัญมากเทศกาลหนึ่งของคนจีน การอวยพรสุขสันต์วันเกิดภาษาจีนเพื่อขอให้เจ้าของวันเกิดมีวันที่แสนพิเศษ การอวยพรคริสต์มาสภาษาจีนที่ไม่ใช่วันหยุดแห่งชาติ แต่ก็เป็นเทศกาลที่สนุกสนาน เป็นต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถฝึกภาษาจีนด้วยตัวเองของคุณได้ด้วยการพูดภาษาจีนจริงๆ ในชีวิตประจำวันด้วยการใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ การขอบคุณภาษาจีน หรือการขอให้โชคดีภาษาจีนในวันทั่วๆ ไป การถามทางภาษาจีน และการบอกลาเป็นภาษาจีน ก็ล้วนแล้วแต่ช่วยให้คุณเก่งภาษาจีนได้

อัพเดทล่าสุด: