ขอบคุณภาษาจีน ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมาก ขอบใจ รวมคำขอบคุณภาษาจีน

ประโยคขอบคุณภาษาจีนที่ใช้กันทั่วไป คือ

谢谢
(xiè xiè) 
เซี่ย เซี่ย
ขอบคุณ

กรณีที่คุณไม่ใช้เจ้าของภาษา หรือเพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน นอกจากการเรียนคำนามภาษาจีนง่ายๆ และตัวเลขภาษาจีนแล้ว คำนี้อาจเป็นคำขอบคุณคำเดียวที่คุณรู้ แต่หากคุณอยากจะพูดภาษาจีนให้ได้เหมือนคนจีน คุณก็ต้องมาดูว่าปกติแล้วคนจีนเค้าพูด “ขอบคุณ” เป็นภาษาจีน อย่างไรบ้าง

วิธีกล่าวขอบคุณภาษาจีนแบบคนจีน

ต่อไปนี้คือคำกล่าวขอบคุณภาษาจีนแบบต่างๆ กันไป ให้คุณได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้ฟังและสถานการณ์

ขอบคุณค่ะ/ครับ ภาษาจีน

谢谢
(xiè xiè)
เซี่ย เซี่ย
ขอบคุณ

สำนวนนี้เป็นสำนวนพื้นฐานของวิธีพูดขอบคุณเมื่อได้รับของกำนัลหรือระหว่างการพบปะสังสรรค์อื่นๆ

ขอบใจภาษาจีน

谢了
(xièle)
เซี่ย เลอ
ขอบใจ

นี่เป็นวิธีแสดงความขอบคุณระหว่างเพื่อนๆ อย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการ มักใช้ในการส่งข้อความซึ่งนิยมใช้คำและวลีสั้นๆ

ขอบใจมาก ภาษาจีน

多谢
(duōxiè)
เดา เซี่ย
ขอบใจมาก

(duō) แปลตรงตัวว่า “มาก” ดังนั้น 多谢 (duōxiè) จึงเป็นการกล่าวขอบคุณสั้นๆ และไม่เป็นทางการว่า “ขอบคุณมาก” หรือ “ขอบใจมาก” ในภาษาจีน เป็นคำพูดขอบคุณที่เหมาะสำหรับบทสนทนาที่ไม่เป็นกิจลักษณะทั่วๆไป เช่น เมื่อกล่าวขอบคุณเพื่อน หรือเพื่อนที่ทำงาน เป็นต้น

ขอบคุณมาก ภาษาจีน

感谢 
(gǎn xiè)
ก่าน เซี่ย
ขอบคุณมาก

หรือ

非常感谢你 
(fēi cháng gǎn xiè nǐ) 
เฟย ฉาง ก่าน เซี่ย หนี่
ขอบพระคุณมาก

ประโยคนี้จะใช้สำหรับสถานการณ์ที่จริงจัง ใช้เมื่อรู้สึกว่าตนเป็นหนี้บุญคุณกับใคร

สำนวนนี้ยังเหมาะสำหรับหลายสถานการณ์ที่เป็นแบบกึ่งทางการด้วย เช่น ถ้าเพื่อนร่วมชั้นช่วยคุณทำโครงงานขนาดใหญ่ของโรงเรียนหรือ เพื่อนร่วมงานช่วยปกป้องคุณในที่ทำงานโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อน สำนวน 感谢 (gǎn xiè) หรือ 非常感谢你 (fēi cháng gǎn xiè nǐ) เป็นสำนวนที่สมควรใช้ในสถานการณ์ดังกล่าว

ขอโทษที่รบกวน ภาษาจีน

麻烦你了
(má fan nǐ le)
หมา ฟาน หนี่ เลอ
ขอโทษที่รบกวน

ประโยคนี้นี้โดยทั่วไปจะใช้ในที่ทำงานหรือแวดวงธุรกิจ แปลว่า ”ขอโทษที่ทำให้ลำบาก” หรือ ”ขอโทษที่รบกวน” ซึ่งฟังดูจะขัดแย้งกันอยู่สักหน่อย แต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการพูดคือ เพื่อเป็นคำขอบคุณนั่นเอง

เป็นสำนวนที่ดีที่ใช้สำหรับขอบคุณผู้อื่นที่มีความพยายามจะช่วยหรือทำงานให้กับคุณ แต่เป็นคำขอโทษที่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นัก

แม้ว่ามีใครมาช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอหรือถ้าพวกเขาทำงานให้คุณโดยไม่ได้ยากลำบากอะไรก็สามารถใช้สำนวน 麻烦你了 (má fan nǐ le) ได้เช่นกัน เป็นคำขอบคุณที่เพิ่มความชอบให้กับผู้ฟังได้

คุณดีที่สุดเลย ภาษาจีน

你太好啦 
(nǐ tài hǎo la)
หนี่ ไท่ เห่า ลา
คุณดีที่สุดเลย

เป็นสำนวนที่ใช้เหมาะกับการใช้ในครอบครัว เพื่อนฝูงหรือคนที่รู้จักกันดีในที่ทำงานหรือโรงเรียน เปรียบเหมือนกับประโยคภาษาไทยที่ว่า “คุณน่ารักที่สุดเลย” หรือ “คุณเป็นคนดีที่สุดเลย” เวลาเราต้องการชมเพื่อนหรือคนในครอบครัวแบบน่ารักๆ และยังเปรียบเทียบกับการขอบคุณภาษาอังกฤษด้วยคำว่า “You’re the best!” อีกด้วย

ประโยค 你太好啦 (nǐ tài hǎo la) ใช้ขอบคุณด้วยการพยายามยกย่องคนที่คุณขอบคุณ แน่นอนว่าเราอาจจะได้รับการตอบกลับอย่างตื่นเต้นหรือเขินอายของอีกฝ่ายว่า 不,不 (bù, bù)  หรือ ”ไม่เป็นไร” ก็ได้

ไม่ต้องกังวลหากเพื่อนคนจีนทำท่าทางบ่ายเบี่ยงหรือไม่ยอมรับคำชม เพราะนั่นเป็นการแสดงความถ่อมตนของพวกเขา แต่จริงๆ แล้วเขาเข้าใจว่าเขาควรได้รับคำชม และรู้สึกดีที่ได้รับคำชมและคำขอบคุณแน่นอน

อย่างไรก็ตามประโยค 你太好啦 (nǐ tài hǎo la) ไม่ควรนำมาใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ หรือกับคนที่คุณไม่รู้จักกันดีหรือหัวหน้า เก็บไว้ใช้กับเพื่อนของคุณหรือครอบครัวจะดีกว่า

ขอบคุณทุกคน ภาษาจีน 

谢谢大家… 
(xiè xiè dà jiā…) 
เซี่ย เซี่ย ต้า เจีย
ขอบคุณทุกคน…

เมื่อเราต้องกล่าวคำขอบคุณกลุ่มคนหลายคน เช่น การดื่มอวยพรในงานเลี้ยงสังสรรค์, การประชุมธุรกิจ, งานแต่งงานหรือสถานการณ์ที่มีคนกลุ่มใหญ่ที่ค่อนข้างเป็นทางการ ประโยคนี้สามารถใช้ได้ และใช้เป็นส่วนแรกของประโยคด้วย

ส่วนที่สองของประโยคควรจะระบุเฉพาะเจาะจงลงไป เราควรเติมไปว่า

 • …的关注。
  (…de ɡuān zhù.) 
  …เตอ กวาน จู้
  “…สำหรับการให้ความสนใจ”
 • …的来临。
  (…de lái lín.)
  …เตอ ไหล หลิน
  สำหรับการมาในครั้งนี้

ยกตัวอย่างเช่น

 • 谢谢大家的关注。
  (xiè xiè dà jiā de ɡuān zhù.) 
  เซี่ย เซี่ย ต้า เจีย กวาน จู้
  ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ
 • 谢谢大家的来临。
  (xiè xiè dà jiā de lái lín.)
  ขอบคุณทุกท่านที่มา

ขอบคุณผู้ใหญ่/ขอบคุณคุณครู ภาษาจีน

谢谢您,(老师)。
Xièxiè nín, (lǎoshī)
เซี่ย เซี่ย หนิน (เหล่าซือ)
ขอบคุณครับ/ค่ะ (คุณครู)

ประโยค 谢谢您 (Xièxiè nín) แปลว่า “ขอบคุณ” แต่ให้ความสำคัญกับบุคคลที่ถูกขอบคุณมากขึ้น ด้วยการระบุคำว่า “คุณ” ส่วนใหญ่จะใช้เมื่อมีคนช่วยเหลือคุณ หรือเมื่อคุณต้องการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและเป็นส่วนตัวมากขึ้นเล็กน้อย

คำว่า 您 (nín) เป็นการเขียนแบบภาษาจีนตัวย่อ (เป็นการขอบคุณแบบจีนแผ่นดินใหญ่และสิงคโปร์) เพื่อทำให้สำนวนดูมีความเคารพมากขึ้น เช่น กล่าวขอบคุณผู้อาวุโสหรือครู หากต้องการเขียนแบบภาษาจีนตัวเต็ม (เป็นการขอบคุณแบบฮ่องกงและไต้หวัน) ให้เขียนแบบ 你 (nǐ) กลายเป็น

谢谢你。
(Xièxiè nǐ)
เซี่ย เซี่ย หนี่
ขอบคุณครับ/ค่ะ

ตัวอย่างการบอกขอบคุณคุณครูภาษาจีนเพราะๆ ให้คุณครูคนจีนของคุณประทับใจ

 • 老师谢谢您教我。我真的很尊敬您。
  (Lǎoshī xièxiè nín jiào wǒ. Wǒ zhēn de hěn zūnjìng nín.)
  ขอบคุณครูที่สอนหนู/ผม หนู/ผมนับถือคุณครูจริงๆ ค่ะ/ครับ
 • 人人都说老师像蜡烛,燃烧了自己,照亮了别人;老师像园丁,每天辛辛苦苦、勤勤恳恳地培育幼苗。
  (Rén rén dōu shuō lǎoshī xiàng làzhú, ránshāole zìjǐ, zhào liàngle biérén; lǎoshī xiàng yuándīng, měitiān xīn xīnkǔ kǔ, qín qínkěn kěn de péiyù yòumiáo.)
  ทุกคนบอกว่าครูเป็นเหมือนเทียนที่จุดไฟให้ตัวเองและให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ครูเป็นเหมือนชาวสวนที่ทำงานหนักและขยันหมั่นเพียรในการเพาะกล้าไม้ทุกวัน
 • 祝您工作顺利,身体健康,桃李满天下。
  (Zhù nín gōngzuò shùnlì, shēntǐ jiànkāng, táolǐ mǎn tiānxià.)
  ขอให้งานราบรื่น สุขภาพแข็งแรง มีลูกพีชและลูกพลัม(บ๊วย)เยอะๆ ทั่วโลกนะคะ
 • 非常感谢老师的教导,我会继续加油不辜负老师的栽培。
  (Fēicháng gǎnxiè lǎoshī de jiàodǎo, wǒ huì jìxù jiāyóu bù gūfù lǎoshī de zāipéi.)
  ขอบคุณคุณครูมากสำหรับการสอนของครูนะคะ/ครับ และหนู/ผมจะฝึกฝนอย่างหนักต่อไป เพื่อดำเนินชีวิตตามการฝึกฝนของครู
 • 谢谢您,老师。感谢您对我的耐心教导,我受益良多。
  (Xièxiè nín, lǎoshī. Gǎnxiè nín duì wǒ de nàixīn jiàodǎo, wǒ shòuyì liáng duō.)
  ขอบคุณคุณครูค่ะ/ครับ ขอบคุณสำหรับความอดทนในการสอนหนู/ผม หนู/ผมได้รับประโยชน์มากมายเลย

ในธรรมเนียมจีน ลูกพีชถือเป็นผลไม้มงคลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนและเป็นอมตะ และผลบ๊วยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์

วิธีตอบรับคำขอบคุณภาษาจีน

ต่อไปนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีตอบกลับ เมื่อมีคนกล่าวแสดงความขอบคุณแก่คุณ มาดูกันว่าเมื่อเรากล่าว​ “ขอบคุณ” แล้ว คนจึนเจ้าของภาษาเขาพูดอะไรกลับมา

ไม่เป็นไรภาษาจีน

不,不
(bù, bù)
ปู้ ปู้
ไม่เป็นไร

คำว่า 不 (bù) แปลว่า “ไม่” การใช้คำว่า 不, 不 (bù, bù) ซ้ำกัน 2 คำ เป็นการตอบรับคำขอบคุณแบบเดียวกับการตอบรับคำขอบคุณภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีความหมายเหมือนการบอกว่า “ไม่เป็นไร” ในภาษาไทย คำๆ นี้เป็นการปฏิเสธ หรือไม่ขอรับคำชมภาษาจีน การปฏิเสธคำชมเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่ทำกันทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการชมเรื่องอะไร หรือคำชมแบบไหนที่ได้รับก็มักจะต้องปฎิเสธคำชมไว้ก่อนเสมอ เพราะถือว่าเป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน

การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเรื่องสำคัญของวัฒนธรรมชาวจีน และเป็นสิ่งที่ทำให้ดูน่ารักน่าชื่นชม เช่นเดียวกับสังคมไทย ที่เรามักจะพูดว่า ”ไม่มีปัญหา” หรือ “ไม่เป็นไร”

แม้ผู้ชมและคุณต่างก็รู้ว่าคุณสมควรที่จะได้รับคำชมนั้น แต่เมื่อคุณปฏิเสธคำชมด้วยคำว่า 不, 不 (bù, bù) ในวัฒนธรรมจีนจะมองว่าคุณควรได้รับคำชมและยังมีความถ่อมตนอีกด้วย ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของคุณดูดีกว่าเดิม

ชมกันเกินไปแล้ว ภาษาจีน

哪里哪里 
(nǎ li nǎ li)
หนาหลี่ หนาหลี่
ชมกันเกินไปแล้ว

เป็นสำนวนน่ารักๆ คล้ายกับจะบอกว่า ”ชมเกินไป เขินนะ” ให้ความรู้สึกแบบกรุ้มกริ่ม เขินอาย แต่ก็สามารถใช้ในสถานการณ์ที่ไม่โรแมนติกได้เช่นกัน

ประโยคนี้แปลได้ว่า ”คุณใจดีเกินไปแล้ว” และเราจจะใช้เมื่อเรากำลังได้รับคำชมใดๆ กับเรา

ไม่ว่าจะเป็นคำชมหวานๆที่ได้รับจากคนที่แอบชอบอยู่หรือคำชมจากหัวหน้าสำหรับการทำงานอย่างหนักของคุณในช่วงนี้ก็สามารถใช้สำนวน 哪里哪里 (nǎ li nǎ li) ได้เช่นกัน

หากเป้าหมายการเรียนภาษาจีนของคุณคือการพูดให้ได้เหมือนคนจีน หรือสื่อสารภาษาจีนได้อย่างไม่ติดขัด คุณจะฝึกภาษาจีนของคุณด้วยการเรียนประโยคภาษาจีนสั้นๆ แค่พอไปทีไม่ได้ คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมและวัฒนธรรมของคนจีนด้วย เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อภาษาและการเลือกสรรค์คำพูดให้ถูกกาละเทศะในภาษาจีน จะเห็นได้จากการกล่าวสวัสดีภาษาจีน ที่แม้จะมีคำกล่าวสวัสดีที่รู้กันทั่วโลก แต่คนจีนก็ไม่ได้ใช้คำนี้สวัสดีทุกคน หรือคำอวยพรวันสำคัญต่างๆ ทั้งสุขสันต์วันเกิดภาษาจีน และการอวยพรในวาระวันปีใหม่จีนที่มีความสำคัญอย่างมากในการเลือกประโยคอวยพรที่เหมาะสมต่อผู้รับ

อัพเดทล่าสุด: