💛ข้อมูลส่วนตัว💛
ชื่อ-สกุล : นางสาวชญานิศา ดรุณวรรณ (เพศ หญิง)
ชื่อเล่น : ปุยนุ่น
อายุ : 27 ปี

💛ประวัติการศึกษา💛
มัธยมต้น : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
มัธยมปลาย : โรงเรียน มอวิทยานุสรณ์ (หาดใหญ่) สงขลา
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
สถานะการศึกษา : จบปปริญญาตรี TOEIC 650+

⭐️ประสบการณ์สอน⭐️
1.สอนเสริมพัฒนาการเด็กอนุบาลและเตรียมอนุบาลวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 ปี
2.สอนการบ้านทั่วไปทุกวิชาระดับอนุบาล ถึง มัธยมต้นมาเป็นเวลา 5 ปี
3.ติวสอบเพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ประถมและมัธยมต้นมาเป็นเวลา 1 ปี
4.ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ประถมและมัธยมต้นมาเป็นเวลา 1 ปี
5.ติวสอบเพิ่มเกรดภาษาอังกฤษประถมและมัธยมต้นมาเป็นเวลา 1 ปี
6.ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษประถมและมัธยมต้นมาเป็นเวลา 1 ปี
7.สอนและติวข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปี
⭐️โดยนักเรียนที่สอนมีดังต่อไปนี้
1.นักเรียนเตรียมอนุบาล (สอนเสริมพัฒนาการ)
2.นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า กทม. ชั้นอนุบาล 1
3. นักเรียนโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนด์ กทม. ชั้นประถมปีที่ 1,2 และ 3 และชั้นมัธยมปีที่ 1
4. โรงเรียนพระหฤทัย กทม. ชั้นมัธยมปีที่ 1,2 และ 3
5. โรงเรียนอรรถมิตร กทม. ชั้นมัธยมปีที่ 4, 5 และ 6
6. โรงเรียนวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช ชั้นประถมปีที่ 1,2 และ 3
7. โรงเรียนวัดท้าวโคตร นครศรีธรรมราช ชั้นประถมปีที่ 1,2 และ 3
8. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช ชั้นประถมปีที่ 4, 5 และ 6
9. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ชั้นมัธยมปีที่ 1,2 และ 3
10. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ชั้นมัธยมปีที่ 1,2 และ 3
11. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. ชั้นมัธยมปีที่ 1และ 2

⭐️คุณสมบัติผู้สอน⭐️
1.สามารถสอนได้ทั้งเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
2.ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรับมือกับเด็กที่มีสมาธิสั้น แทบทุกเคสที่ผู้สอนรับ น้องจะค่อนข้างติดเล่น แต่ผู้สอนสามารถช่วยประคองน้องให้มีสมาธิกับการเรียนได้

🔥เรียนกับครูปุยนุ่นมีอะไรให้บ้าง ⁉️🔥

⚡️นักเรียนเตรียมอนุบาลและอนุบาล
1.แผนการสอนสำหรับแต่ละครั้ง
เพื่อส่งให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เตรียมความพร้อม อุปกรณ์ และรับทราบร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนในวันนั้นๆ
2.กิจกรรมต่าง ๆ
อาทิเช่น ดูวีดีโอและเต้นประกอบจังหวะ ฟังนิทานจากคุณครู เล่นเกมต่างๆ บทบาทสมมติ รวมไปถึงสื่อการสอนบัตรคำ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เหมาะกับสมาธิและความสามารในการเรียนรู้ ความชอบของเด็กแต่ละคน
3.สื่อการสอนและเอกสารประกอบการเรียน
คุณครูจะเตรียมสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะสไลด์ วีดีโอ หรือ สื่อประกอบการเล่นเกมให้นักเรียน รวมถึงมีเอกสารประกอบการเรียนที่เหมาะกับช่วงวัยให้นักเรียนด้วย

⚡️นักเรียนประถม
1.แผนการสอนสำหรับแต่ละครั้ง
เพื่อส่งให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เตรียมความพร้อม อุปกรณ์ และรับทราบร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนในวันนั้นๆ
2.กิจกรรมต่าง ๆ
อาทิเช่น ดูวีดีโอเพื่อการศึกษา ฟังนิทานช่วยจำจากคุณครู เล่นเกมการเรียนรู้ต่างๆ บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาตนเอง รวมไปถึงสื่อการสอนบัตรคำ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เหมาะกับสมาธิและความสามารในการเรียนรู้ ความชอบของเด็กแต่ละคน
3.สื่อการสอนและเอกสารประกอบการเรียน
คุณครูจะเตรียมสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะสไลด์ วีดีโอ หรือ สื่อประกอบการเล่นเกมให้นักเรียน รวมถึงมีเอกสารประกอบการเรียนที่เหมาะกับช่วงวัยให้นักเรียนด้วย
⚡️หมายเหตุ⚡️ : นักเรียนที่ติวเข้มเพื่อสอบเข้า หรือเน้นทำโจทย์ ครูจะไม่เน้นการทำกิจกรรม อาจจะมีบ้างบางช่วงเวลาเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดระหว่างเรียน

⚡️นักเรียนมัธยมต้น
1.แผนการสอนสำหรับแต่ละครั้ง
เพื่อส่งให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เตรียมความพร้อม อุปกรณ์ และรับทราบร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนในวันนั้นๆ
2.สื่อการสอนและเอกสารประกอบการเรียน
คุณครูจะเตรียมสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะสไลด์ วีดีโอ หรือ สื่อประกอบการสอนอื่นๆให้นักเรียน รวมถึงมีเอกสารประกอบการเรียนที่เหมาะกับระดับชั้นให้นักเรียนด้วย
3.แบบฝึกหัด และโจทย์สำหรับติวเข้ม
4.แผ่นสูตร แผ่นรายการคำศัพท์ เทคนิคการจดจำอย่างมีเหตุผล และเทคนิคการจดจำโดยการเชื่อมโยง

⚡️ผู้ใหญ่วัยทำงานที่ต้องการศึกษาเพิ่ม
1.แผนการสอนสำหรับแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อม และ รับทราบร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา
2.สื่อการสอนและเอกสารประกอบการเรียน
คุณครูจะเตรียมสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะสไลด์ วีดีโอ หรือ สื่อประกอบการสอนอื่นๆ รวมถึงมีเอกสารประกอบการเรียนที่เหมาะกับระดับชั้นให้นักเรียนด้วย
3.แบบฝึกหัดสำหรับการฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
4.แผ่นสูตร แผ่นรายการคำศัพท์ เทคนิคการจดจำอย่างมีเหตุผล และเทคนิคการจดจำโดยการเชื่อมโยง

💚 ทุกอย่างแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าเรียนรายชั่วโมง
💚 นักเรียนสามารถแจ้งสถาบันเพื่อขอทดลองเรียนได้
💚 ค่าใช้จ่ายในการสอนจ่ายเป็นรายชั่วโมง หากจ่ายเป็นรายเดือนรับส่วนลด 10%

💛ประวัติอื่นๆ💛

⭐️ประสบการณ์การทำงาน⭐️
1.ทำงานเป็น supervisor ในบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในภายในองค์กรเป็นเวลา 3 ปี
2.ทำงานเป็น senior supervisor ในบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ ใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นสื่อสารในภายในองค์กรเป็นเวลา 1 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ การตรวจสอบประเมินคุณภาพ เนื่องจากเคยเป็นออดิเตอร์เป็นเวลา 4 ปี

⭐️รางวัลที่ได้รับ⭐️
1.รางวัลนักเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา
2.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการตอบปัญหาทั่วไป ระดับประถมศึกษา
3.สอบแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในระดับประเทศได้ที่ 9 จากผู้เข้าสอบ 5000 คน
4.ได้รางวัลการสอบชิงทุนการศึกษาของเรียนเตรียมอุดมศึกษา นครศรีธรรมราช
5.สอบเข้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช (โรงเรียนประจำจังหวัด) ได้ที่ 14 จากผู้เข้าสอบ 3000 คน
6. สอบติดตัวจริงในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และติดสำรองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
7.รางวัลผู้ได้คะแนน o-net สูงสุด เป็นอันที่ 2 ของโรงเรียน วิชาภาษาไทย
8.รางวัลการประกวดการเขียนเรียงความ ระดับประถมศึกษา
9. รางวังการประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา
10. รางวัลการประกวดมารยาท ระดับประถมศึกษา
11.รางวัลการแข่งขันการแสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (science show) ชั้นมัธยมต้น
12.รางวัลการแข่งขันประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ชั้นมัธยมต้น

💜💙💚💛🧡❤️
หากผู้ปกครองหรือนักเรียนท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามสถาบันเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มได้ค่ะ

นครศรีธรรมราช

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว