รับสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน by ติวเตอร์พี่รีย่า นักศึกษาปี 2 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ภาษาอังกฤษ >>> ระดับชั้นประถม มัธยมต้นและปลาย ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย GAT/O-net 9/วิชาสามัญ ติว Grammar เพิ่มเติม

• ภาษาจีน >>> ระดับชั้นประถม มัธยมต้นและปลาย

• ค่าสอนครั้งละ 200 บาท/ 1 ชั่วโมง(รวมค่าเดินทางแล้ว) >>> สอนในเมญ่า เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ค่าสอนครั้งละ 180 บาท/ 1 ชั่วโมง >>> สอนออนไลน์ ผ่านทาง zoom/ video call

• ช่วงเวลาสอน >>> วันพุธ/เสาร์-อาทิตย์ : 09.00-20.00 น.

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว