สอนภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนา
ประสบการณ์
- ล่ามภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม
- อาจารย์พิเศษสาธิต ม.บูรพา
- อาจารย์พิเศษสารสาสน์วิเทศน์ชลบุรี
- อาจารย์ภาษาอังกฤษด้านงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ห้องอาหารโรงแรม 5ดาว
- อาจารย์ภาษาอังกฤษด้านงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเรือสำราญ
- อาจารย์ภาษาอังกฤษสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ค่าเรียน
- เรียนที่บ้านอาจารย์ ชั่วโมงละ 150 บาท (ไม่รวมค่าเอกสาร) ชำระ ล่วงหน้า 10 ชั่วโมง เป็นเงิน 1500 บาท
- เรียนที่บ้านนักเรียน หรือสถานท่ี่ที่นักเรียนจัดหา ชั่วโมงละ 250 บาท (ไม่รวมค่าเอกสาร) ชำระล่วงหน้าเป็นเงิน 2,500 บาท

- ค่าเอกสาร 200 บาท ต่อ 10 ชั่วโมง

ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว