สามารถสอนดนตรีไทย ขิม ซอ ระนาดพื้นฐาน
ร้องเพลงไทยเดิม ลูกทุ่ง
สอนภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กประถมศึกษาถึงมัธยมศึกศาลตอนต้น
เคยได้รับรางวัลการประกวด ร้องเพลงไทย เพลงลูกทุ่ง อ่านทำนองเสนาะ เขียนเรียงความ อ่านออกเสียงภาษาไทย ตอบปัญหารัฐศษสตร์ นิติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา มีประสบการณ์การสาธิตดนตรีและการแสดงศิลปะที่ต่างประเทศ

ดินแดง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว