>เคยเป็นมัธยมปลายที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุน วมว
>สอบติดเตรียมอุดม
>สอบติดกำเนิดวิทย์
>ติดห้องพสวท โรงเรียนนครสวรรค์
>มีประสบการณ์การสอบนักเรียน ชั้น ป.4-ม.6
>สอบวิชาคณิตศาสตร์และเทคนิคคิดเร็ว
>ชั่วโมงละ 50-150 บาทตามพื้นฐานเเละจำนวนผู้เรียน

เพชรบูรณ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว