รับสอนพิเศษที่บ้าน หรือ Skype
Session ละ 2 ชั่วโมง
• ใช้ภาษาไทยสอน ชั่วโมงละ 300 บาท
• ใช้ภาษาอังกฤษสอน ชั่วโมงละ 500 บาท
(ราคาต่อรองได้ตามจำนวนของผู้เรียน)

วิชาที่สอน
• ภาษาอังกฤษ
• ภาษาไทย
• วิทยาศาสตร์ (เฉพาะระดับประถม-มัธยมต้น)
• สังคม
• คณิตศาสตร์ (เฉพาะอนุบาล - ม.2)
• จิตวิทยา
• การตลาด
• TOEIC
• TOEFL
• IELTS
• SAT

สอนได้ทั้งแผนการสอนในโรงเรียนไทย และโรงเรียนอินเตอร์

Cambridge English Level : C1
TOEIC : 905
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา Communication Arts and Design จาก มหาวิทยาลัย Stamford International University เกรดเฉลี่ย : 3.28

ประสบการณ์
• สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม ให้นักเรียนประถมและมัธยมจากโรงเรียนไทยและโรงเรียนอินเตอร์ เช่น KIS, สารสาสน์วิเทศศึกษา, Bangkok Christian International school, Kincaid International School, สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, Ramkhamhaeng Advent International School เป็นต้น
• ติวสอบ SAT ให้นักเรียน ม.6 จากโรงเรียนไทยและโรงเรียนอินเตอร์ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย และ NIVA American International School

สอนออนไลน์ พิษณุโลก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว