เรียนดนตรีไทยที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Patcharita Pankaew

  • 6 รีวิว

🎈รูปแบบการสอนจะเรียนทั้งภาคทฤษฎีดนตรี และการปฏิบัติดนตรีไทย โดยจะให้เรียนควบคู่กันในคาบ
🎈มีกิจกรรมการสอนหลากหลายรูปแบบโดยจัดให้เหมาะกับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้
🎈สามารถสอนได้ทั้งนักเรียนที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน…

ครูรัน

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนดนตรีไทย(มีใบประกอบวิชาชีพครู)
ประวัติการทำงาน
-ครูประจำการที่ วัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์ มลรัฐโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ครูประจำการที่ วัดพุทธรังษี ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
-ครูพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จ.ชลบุรี…

ครูอามสอนดนตรีไทย (ระนาดเอก)

รับสอนพิเศษดนตรีไทยตามบ้าน โซนสนามบินน้ำ ติวานนท์รัตนาธิเบศร์ สอนตัวต่อตัว เครื่องดนตรีที่เปิดสอนระนาดเอก สอนพื้นฐาน สอนเพลงพิธีกรรม สอนให้ผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัย
ครูอาม ยินดีสอนและถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยนะครับ (ครูดนตรีจากมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสาขาดนตรีไทยคณะวิทยาลัยการดนตรีครับผม…

นริศา​ แสงโชติ

  • 500 บาท/ชม
  • 1 รีวิว

- เคยเปนครูพิเศษสอนดนตรีไทยและคีย์บอร์ด​ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา​ โรงเรียนบุรารักษ์​ โรงเรียนอาษาวิทยา
- ส่งเด็กนักเรียนประกวดและแข่งขันสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ
ประสบการณ์การบรรเลงดนตรีไทย
- บรรเลงร่วมกับคุณครูในสังกัดกรุงเทพมหานครในงานต่างๆ
- บรรเลงร่วมกับชมรมดนตรีไทยของการบินไทย…

กนกวรรณ เพ็งสว่าง

**รับสอนดนตรีไทยทุกชนิด
(กนกวรรณ เพ็งสว่าง ครูจ๋า)
-สอนขิม ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ระนาดเอก
-จบการศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาสังคีตศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
-จบการศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

ฤดีรัตน์ ทองสีกัน พิณ

ชื่อ นางสาวฤดีรัตน์ ทองสีกัน ชื่อเล่น พิณ อายุ25ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา (กศบ.) วิชาเอกดนตรีไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 รับสอนดนตรีไทยเครื่องสาย-ปี่พาทย์…

ครูอชิรญา เกษสุภะ

ดนตรีไทยเรียนสนุกไม่มีเบื่อ ทั้งแบบเพลงไทยเดิมหรือContemporary แบบเพลงร่วมสมัยและดนตรีพื้นเมืองเหนือและอิสานเช่น ขิม ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ระนาด ขลุ่ย โปงลาง แคน พิณ ซะล้อ ซึง ฯลฯ
ประสบการณ์
2017- ปัจจุบัน ครูสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย (ภาษาไทยและดนตรีไทย) ณ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
2016 - 2017…

Kruseen

  • 600 บาท/ชม

รับสอน ดนตรีไทย (ขิม ซอด้วง และซออู้)
วิชาเปียโน
- พื้นฐานเปียโน
- เปียโนสำหรับเด็ก
- ผู้ที่ต้องการสอบเกรด ทั้ง Trinity และ Abrsm
- เปียโนคลาสสิค
วิชาดนตรีไทย (ขิม ซอด้วง และซออู้)
- พื้นฐานการเล่น
- ทักษะเบื้องต้น- ขั้นสูง
- สอนเดี่ยวเพลงแต่ละเครื่องดนตรี…

พรภัทรา

  • 1 รีวิว

ม.1 - ม.6 จบจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี (ดนตรีไทย)
ปริญญาตรี จบครูดนตรีไทย (หลักสูตร 5 ปี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รับเล่นดนตรีไทยตามงานมงคล หรืองานอื่นๆ ตามโอกาส
รับสอนพิเศษดนตรีไทยต่างๆ ตั้งแต่สมัยเรียน
บรรเลงขิม งาน Global Village ณ ประเทศสาธารณรัฐเอมิเรตส์ เมืองดูไบ…

ฐิติศักดิ์ กระจ่างโพธิ์

- เริ่มสอนดนตรีไทยตั้งแต่อายุ 13ปี
- ปรับวงตามโรงเรียน ในการประกวดแข่งขัน
อื่นๆ
- รับสอน ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง ขลุ่ย ซออู้ ซอด้วง
- รับเทียบเสียง ปรับเสียง เครื่องดนตรีไทย…

ครูอาร์ม

ครูรับสอนพิเศษดนตรีไทย
ประสบการณ์การสอน มากกว่า2ปี
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผลงานการเข้าแข่งขัน: การประกวดศิลปะหัตถกรรมระนาดเอกระดับมัธยมศึกษา รายการดนตรีไทยมงกุฎวดีดนตรีสยาม มหาลัยราชมงคลพระนครเหนือ รางวัลระดับเหรียญทอง ประกวดศิลปะหัตถกรรม เดี่ยวระนาดเอก…

โสภิชา สบายกาย

รับสอนดนตรีไทย
โดย ครูพี่เบียร์
- รับสอนดนตรีไทย (ขิม , ซออู้ , ซอด้วง , ขลุ่ยเพียงออ ฯลฯ)
- รับสอนดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ)
* รับสอนน้องๆอายุ4-12ปี (หรือผู้ที่สนใจทุกช่วงวัย)
- เล่นเป็นเร็ว สนุกสนาน เป็นกันเอง เน้นพื้นฐาน ไม่หวงเทคนิค
- รับสอนตัวต่อตัว และ สอนออนไลน์ (Line)…

ภิรมย์ ใจชื้น

ชื่อว่าที่เรือตรีภิรมย์ ใจชื้น ปริญญาตรีดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ปริญญาโทมนุษยวิทยาการดนตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล…

คมสันต์ รอดวงษ์

สวัสดีครับ ผมชื่อครูอ๋อง จบเอกครูดนตรีไทยจาก มศว ครับ
ผลงานทางด้านดนตรีของผมคือ เคยปรับวงประกวดงานศิลปหัตถกรรมได้อันดับ 1 ในนามโรงเรียนราชวินิตมัธยม ประกวดประลองเพลงประเลงมโหรีได้อันดับ 1 ถ้วยสมเด็จพระเทพฯ ในนามโรงเรียนราชวินิตมัธยมครับ ก่อตั้งวงโปงลางของโรงเรียนราชวินิตมัธยมครับ…

นายพีรพันธุ์ กาญจนโหติทัศ

- ครูสอนดนตรีไทยและกู่เจิงโรงเรียนดนตรีสยามกลการยามาฮ่า นุชฎา สีลม
- ครูสอนเปียโนสถาบันดนตรีKPN วังหิน
ผลงานและรางวัล
- เข้าแข่งขันเครื่องดนตรี ขิม คุณพระประชัน รายการคุณพระช่วย
- ผ่านการสอบวัดระดับเครื่องดนตรีกู่เจิงจาก China Conservatory of Music (中国音乐学院) ในระดับ 9 ณ กรุงปักกิ่ง…

ครูยุ้ย

รับสอนดนตรีไทย - ขิม,ซออู้
ละแวก บางนา-สรรพาวุธ-สำโรง-อุดมสุข-บางพลี-เทพารักษ์-ปู่เจ้า
นอกเส้นทางสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
>> รับสอนขั้นพื้นฐาน เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
>> เตรียมแข่ง/ประกวด ทางเดี่ยวต่างๆ…

ดวงดาว เศษรินทร์

2553-2557ครูประจำวิชาดนตรีไทยที่ รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
2557-2558ครูประจำวิชาดนตรีที่สาธิตเกษตร
2558-2559ครูอาสาสอนดนตรีไทยที่ New York
ได้ปั้นนักเรียนสร้างผลการประกวดรางวัลชนะเลิศในเวทีใหญ่ๆต่างๆมาอีกมากมาย…

วีราภรณ์ เรืองฉาย (เอินเอิน)

  • 1 รีวิว

สอนพิเศษดนตรีไทย
ขิม / ระนาดเอก / ซออู้ / ซอด้วง
- เคยมีประสบการณ์การแข่งประกวด
- เคยออกบันทึกเทปเฉลิมพระเกียรติ
- มีความเชี่ยวชาญนานนับ 10 ปี
ใจเย็นและเอาใจใส่ตลอด หากมีปัญหาในการเรียน หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อถามได้ตลอดเวลา 24 ชม.ค่ะ :)…

ครูฉัตรชัย รับสอนดนตรีไทยทุกชนิด

  • 300 บาท/ชม

รับสอนดนตรีไทยทุกชนิด
+ ระนาดเอก
+ ระนาดทุ้ม
+ ฆ้องวงใหญ่
+ ฆ้องวงเล็ก
+ ฉิ่ง,ฉาบ,กรับ
+ตะโพน
+กลองแขก
รับสอนแบบเหมารายวันหรืเป็นรายชั่วโมง
(ตาม ตกลง) *รับประกันคุณภาพ**
☎095 - 6084945
เฟสบุ๊ค (คนธรรมดา)…

วารีย์ สอนขิม

  • 450 บาท/ชม

มีประสบการณ์สอนดนตรีไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย
รับสอนตามบ้าน (มีเครื่องดนตรีของตัวเอง) ต่อเพลงใหม่ หรือเริ่มพื้นฐานใหม่ก็ได้ทั้งหมด ขอแค่มีความตั้งใจที่อยากจะเล่นเป็น การันตีเลยว่า ใช้เวลาไม่นาน เล่นเป็นแน่นอน
คุณครูใจดี ใจเย็น(มาก) ค่อยเป็นค่อยไปตามสเต็ป
ราคาไม่แพง 400-700 บาท/ชั่วโมง…