สวัสดีค่ะ ชื่อครูผึ้งนะคะ
สามารถสอน คณิต วิทย์ ทั้งไทยและ inter
คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ภาษาไทย
สามารถสอนภาษาไทยชาวต่างชาติได้ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic English)
Teach Thai for foreigners. (In Phuket and online lesson)
ในเขตพื้นที่อ.เมืองภูเก็ตและ สามารถสอนออนไลน์ได้
contact number :0864740462
Line ID : ppisuttha

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ภูมิ

Good

AnyService © 2014-2016