สอนโดยนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ นักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด

🇬🇧🇨🇳 ระดับ อนุบาล รับสอนภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน เน้นให้น้องซึบซับธรรมชาติของภาษาอังกฤษ ปรับการเรียนตามพื้นฐาน และมีการเสริมความสนุกตามสไตล์ของน้องๆ นำไปใช้ได้จริง และยังใช้ในการสอบเข้าได้อีกด้วย

🧬📈🇬🇧🇨🇳ประถมศึกษาและมัธยมต้น รับสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทั้งนำไปสอบ ใช้ในการเรียน และสอนทำการบ้าน รวมทั้งน้องๆสองภาษาและEnglish program

🇬🇧🇨🇳🧬มัธยมศึกษาตอนปลาย คณิตศาสตร์ เคมี pat2 9วิชาสามัญภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Gat อังกฤษ ภาษาจีน

🇨🇳ภาษาจีนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนสามารถสื่อสารได้โดยหลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอนโดย นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศจีน HSK ระดับ5

ราชบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

เข้าใจมากเลยค่ะ

แพท · 23 ส.ค. 2022
ใบเฟริน์ · 23 ส.ค. 2022

พี่เดฟน่ารักใจดีค่ะ

กมลวรรณ · 23 ส.ค. 2022