- จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปัจจุบันทำงานในแวดวงการศึกษา
- เป็นติวเตอร์ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ 2
- มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 5 ปี
- เน้นสอนเทคนิควิธีการคิดวิเคราะห์ / ไม่เน้นท่องจำ
- สอนจนกว่าจะเข้าใจ ไม่เร่งรัดเรื่องเวลา
- มุ่งเน้นผลสำเร็จของผู้เรียนเป็นสำคัญ
- มีแผนการสอนที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน
- มีแบบทดสอบนักเรียนก่อนสอน เพื่อการเตรียมวางแผนการเรียนที่เหมาะสมและเกิดผลสำเร็จสูงสุดแก่ผู้เรียน
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนของู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน
- รับงานเฉพาะงานที่นักเรียนมีความสนใจและต้องการเรียนอย่างแท้จริง หากรับงานแล้วพบภายหลังว่านักเรียนไม่อยากเรียน หรือไม่ตั้งใจเรียน ผู้สอนจะพยายามกระตุ้นและหาวิธีสอนที่เหมาะกับผู้เรียน แต่ท้ายที่สุดหากผู้สอนไม่สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจหรือตั้งใจเรียนได้ ผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งยกเลิกการสอนแก่ผู้ปกครอง
- ปัจจุบันทำงานประจำเป็นนักวิชาการ อยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

คุณ​ครู​ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ

นันทิ​วรรณ​์​ · 23 ส.ค. 2022

มีความรอบรู้และเอาใจใส่นร.ดีครับ

กิติชัย · 23 ส.ค. 2022

คุณครูฟ้าให้คำปรึกษาได้ดีมากค่ะ

แม้ว · 23 ส.ค. 2022
นัน · 23 ส.ค. 2022

ใจดีสอนดี เข้าใจง่าย เข้าใจเร็วมากๆค่ะ

โอปอ · 23 ส.ค. 2022

ครูสอนดีและมีเทคนิคทำให้นักเรียนเข้าใจดีขึ้น

พุทธชาติ · 23 ส.ค. 2022