- จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปัจจุบันทำงานในแวดวงการศึกษา
- เป็นติวเตอร์ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ 2
- มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 5 ปี
- เน้นสอนเทคนิควิธีการคิดวิเคราะห์ / ไม่เน้นท่องจำ
- สอนจนกว่าจะเข้าใจ ไม่เร่งรัดเรื่องเวลา
- มุ่งเน้นผลสำเร็จของผู้เรียนเป็นสำคัญ
- มีแผนการสอนที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน
- มีแบบทดสอบนักเรียนก่อนสอน เพื่อการเตรียมวางแผนการเรียนที่เหมาะสมและเกิดผลสำเร็จสูงสุดแก่ผู้เรียน
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนของู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน
- รับงานเฉพาะงานที่นักเรียนมีความสนใจและต้องการเรียนอย่างแท้จริง หากรับงานแล้วพบภายหลังว่านักเรียนไม่อยากเรียน หรือไม่ตั้งใจเรียน ผู้สอนจะพยายามกระตุ้นและหาวิธีสอนที่เหมาะกับผู้เรียน แต่ท้ายที่สุดหากผู้สอนไม่สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจหรือตั้งใจเรียนได้ ผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ในการขอแจ้งยกเลิกการสอนแก่ผู้ปกครอง
- ปัจจุบันทำงานประจำเป็นนักวิชาการ อยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการออนไลน์ หาดใหญ่
นัน · 2020 เม.ย. 14

ใจดีสอนดี เข้าใจง่าย เข้าใจเร็วมากๆค่ะ

โอปอ · 2020 ก.พ. 25

มีความรอบรู้และเอาใจใส่นร.ดีครับ

พชร ลิขิตปัญญโชติ · 2020 ม.ค. 22

คุณครูฟ้าให้คำปรึกษาได้ดีมากค่ะ

แม้ว · 2019 ก.ค. 10

คุณ​ครู​ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ

ก้อย · 2019 พ.ค. 31

ครูสอนดีและมีเทคนิคทำให้นักเรียนเข้าใจดีขึ้น

PK · 2019 พ.ค. 12
อุมาพร สุวรรณรัตน์

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster