รับสอนน้องๆในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเคมี
สำหรับ
- ระดับชั้นประถม ราคาชั่วโมงละ 200 บาทต่อคน
หากเป็นกลุ่ม 3-5 คน คิดราคา 500 บาทต่อชั่วโมง
- ระดับชั้นมัธยมต้น ราคาชั่วโมงละ 250 บาทต่อคน
หากเป็นกลุ่ม 3-5 คน คิดราคา 700 บาทต่อชั่วโมง
- วิชาเคมี ราคาชั่วโมงละ 300 บาท ต่อ ชั่วโมง ไม่รับเป็นกลุ่ม
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอนออนไลน์ สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว