รับสอนภาษาอังกฤษ อ่าน ฟัง พูด เขียน สร้างประโยคสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ในการทำงาน และสำหรับเพิ่มเกรดสำหรับเด็กเล็ก

ประสบการณ์:
- จบการศึกษา ป. ตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 เมื่อปี 2011
- จบการศึกษา ป. โทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์ โครงการ MIM)
- มีประสบการณ์ด้านการสอนเปียโนตั้งแต่มัธยมศึกษาชั้นที่ 6 และสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่อยู่ปี 1
- ปัจจุบันอายุ 29 ปี ด้านการทำงานมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรต่างชาติ

เอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ เน้นการสอนเนื้อหาที่ครบถ้วนแต่เด็ก/ผู้ใหญ่ จะไม่รู้สึกว่าถูกยัดเหยียดการสอนมากเกินไป เด็ก/ผู้ใหญ่ จะรู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้ และรู้สึกว่า ไม่มีช่องว่างระหว่างเด็ก/ผู้ใหญ่ กับครู แต่เด็ก/ผู้ใหญ่ จะรู้สึกว่าครูเป็นเพื่อน ที่สามารถพูดคุยด้วยได้

รับสอนทั้งออนไลน์และไม่ออนไลน์:
ออนไลน์วันธรรมดา ช่วงเที่ยง
ไม่ออนไลน์ วันเสาร์เช้า ก่อนเที่ยง หรือวันธรรมดาช่วงเย็น

สอนออนไลน์ บางนา พระโขนง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว