สอนสนทนาภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น ทุกเพศ ทุกวัย
สอนเพิ่มเกรด สอนการบ้านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มีเอกสารการสอนสำหรับผู้เรียน
ร่าเริง เป็นกันเองกับผู้เรียน
สอนได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยดุสิตธานี

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว