ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เคยสอนในสถาบันกวดวิชา1ปี ปัจจุบันรับงานสอนเองเป็นเวลา2ปี
สอนประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย ติวเพื่อเพิ่มเกรด ติวสอบเข้าโรงเรียนดังหรือติวเข้ามหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์ติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนดัง เช่น มหิดลวิทยานุสรณ์ และสตรีวิทยา
สอนวิทยาศาสตร์ในระดับม.ปลายได้ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีวะ

ประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา
สอนป.5 วิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย
สอนป.6 วิทยาศาสตร์ เข้าม.1 โรงเรียนสตรีวิทย์1 น้องเป็นตัวแทนโรงเรียนไปสอบเพชรยอดมงกุฏ และสอบแข่งขันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
สอน science EP ป.6 นักเรียนโรงเรียนกรพิทักษ์ห้องเพชร
สอน science EP ม.1 ม.2 รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สอน วิทยาศาสตร์ม.ต้น ให้กับ นร.สวนกุหลาบ ธนบุรี เพื่อสอบเข้าในระดับชั้นม.4
สอน Thai , Mathematic , Biology และ Chemistry ให้กับนักเรียนโรงเรียนมหิดลอินเตอร์ MUIDS
สอน ORGANIC CHEMISTRY ให้นักศึกษาเภสัช ศิลปากร
สอน Mathematic and Chemistry Grade 10 เพื่อสอบ IGCSE ให้กับนักเรียนที่เรียนที่อังกฤษ
สอน PAT3 เพื่อสอบเข้าวิศวะ
สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.ต้น และ ม.ปลาย นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม EP
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนที่เรียน Pre-degree ของ ม.รามคำแหง

บางรัก

บางแค

ปทุมวัน

พุทธมณฑล

ภาษีเจริญ

ศาลายา

สาทร

สามพราน

หนองแขม

ติวเตอร์สอนดีค่ะ

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster