📢📢 นักศึกษาเฟรชชี่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
จบจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี [ม.1-ม.6]
เคยมีประสบการณ์สอนกับสถาบันกวดวิชาเป็นเวลา 3 เดือน [ช่วงปิดเทอม ม.4 ขึ้น ม.5]
โดยสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ประถม-ม.6 และรายวิชาฟิสิกส์ ม.1-ม.4
📍ราคาจะคิดเป็นชั่วโมง โดยคิดตามเนื้อหาของแต่ละระดับชั้น [ผู้เรียน]
📍มีการพูดคุยกันก่อนเริ่มเรียน เพื่อเปิดทัศนคติต่อวิชานั้นๆ และเป็นการสอบถามถึงขอบเขตในการเรียน
📍สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ประถม-ม.6
📍ไม่สามารถสอนในระดับโอลิมปิกหรือสอวน.ได้🙏🙏

สอนออนไลน์ นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว