สวัสดีครับ ผมชื่อเต้นะครับ อายุ 17 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังขะ จ.สุรินทร์
รับสอนพิเศษดนตรี ( ฟลูต ) นะครับ
---- ผลงานของผม ----
1.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม จ.สุรินทร์ การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2.ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน wind ensemble จ.สุรินทร์
3..เป็นตัวแทน จ.สุรินทร์ เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุรินทร์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว