รับสอนดนตรีสากล (เปียโน/ฟลูท และอื่นๆ) ทั้งในและนอกสถานที่
การศึกษาและประสบการณ์การสอน
- คณะครุศาสตร์ เอกการสอนดนตรีสากล (ฟลูท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิษย์เก่าวงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
- KPN Music Academy สาขา101 True Digital Park
- KPN Music Academy สาขา Central Bangna
อัตราค่าสอน 500 บาท/ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความใกล้และไกลของสถานที่และวิชาที่สอน)
สอนทุกวัน อังคาร-เสาร์ (บ้านคุณครูอยู่บางนา ใกล้เมกาบางนา)

ราคาค่าเรียน

เปียโนขั้นพื้นฐาน500 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐานการอ่านโน้ต ส่วนโน้ตและจังหวะ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านดนตรี เพื่อความสนุกและบันเทิง เพื่อผ่อนคลายจากความเครียด เสริมสร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างเสริมสร้างสุนทรียภาพให้กับตนเอง

บางนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว