ครูโอม รับสอนร้องเพลง โสตทักษะ และทฤษฎีดนตรี

การศึกษา: ปริญญาตรี, โท วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกำลังศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์:
- สอนในสถาบันดนตรีต่าง ๆ มามากมาย เช่น โรงเรียนดนตรีเอื้อมอารีย์, Viemus, และ Superstar Academy เป็นต้น
- เคยป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และเคยเป็นอาจารย์กรรมการหลักสูตรมหาวิทยาลัยสยาม
- ส่งนักเรียนสอบเข้าวิทยาลัยดนตรีได้เป็นจำนวนมาก
- เป็นผู้ฝึกสอนศิลปินและมีลูกศิษย์ที่สามารถประกอบอาชีพทางด้านดนตรีและวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น Instructor ให้กับ Last Idol Thailand
- แสดงโอเปร่าเรื่อง The Magic Flute ร่วมกับ Bangkok Opera
- ได้รับรางวัลจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียงร่วมกับ MU Choir ในรัสเซียและสโลวเกีย
- เป็นสมาชิก Sing Out Asia แสดงตามที่ต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ

เหมาะสำหรับ:
- นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อวิทยาลัยดนตรีในเอกขับร้อง
- นักร้องหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง
- ร้องเพื่อเป็นงานอดิเรก และใช้เข้าสังคม

ราคา:
- ชั่วโมงละ 1,000 บาท
- สามารถต่อรองราคาได้หากต้องการเรียนระยะยาว

***รับสอนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น***

ราคาค่าเรียน

ร้องเพลง1000 บาท ต่อชั่วโมง

เทคนิคการร้องเพลง เทคนิคการใช้เสียง การตีความเพลง ฯลฯ

บางแคคอนโดทาวน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว