ชื่อนางสาวรติมา พูลหิรัญ ชื่อเล่นมายด์
จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เอกดนตรีสากลเครื่องมือเอกฟลูต
เคยเข้าร่วมการสอบ Time ด้านทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะการฟัง ในระดับGrade 2
เป็นครู KCI ของบริษัท KPN ระดับ Green Card
มีพื้นฐานการเล่นเปียโนขั้นต้น โดยผ่านการออดิชั่นเป็นครูวิชา Piano for Kids ของบริษัท KPN
-มีประสบการณ์สอนฟลูตและเปียโนเด็กเล็กเป็นระยะเวลา3ปี

ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว