น.ส.ทัศวรรณ ขันสอาด
ชื่อเล่น หมอก อายุ 28 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
เอกดนตรีตะวันตก เครื่องมือเอกFlute

ผลสอบวัดระดับความสามารถ......

ประวัติการทำงาน
2560-2561
โรงเรียนอนุบาลวลีรัตน์
ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล
ปีพศ2561-ปัจจุบัน
องค์กร โรงเรียนขจรโรจน์ วิทยา
ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล

รับสอนพิเศษวิชา เปียโน, ร้องเพลง,flute
ระดับชั้น อนุบาล-ม.6

งานสอนที่ผ่านมา
วิชา เปียโน สถาบัน KPN วัชรพล
วิชา ร้องเพลง สถาบัน KPN วัชรพล

งานสอนปัจจุบัน
วิชา ร้องเพลง สถาบัน KPN ไอคอนสยาม

จรัญสนิทวงศ์ ทุ่งครุ ประชาอุทิศ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว