สวัสดีค่า พี่ชื่อ ติวเตอร์เมย์นะคะ
พี่จบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
ถนัดสอนได้ทั้งวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสาตร์ วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ประถมและมัธยม
นอกจากนี้ ถ้าน้องที่เรียนภาควิชาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น อินเตอร์ หรือ ep. พี่ก็สอนได้นะคะ
โดยเฉพาะหลักสูตรสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นภาควิชาภาษาอังกฤษ เช่น SAT IGCSE พี่จะถนัดในรายวิชา math และ biology
รูปแบบการสอนของพี่จะเน้นการฝึกค่ะ ทั้ง คณิต วิทย์ แลภาษาอังกฤษ การฝึกโจทย์รูปแบบต่างๆจะทำให้น้องๆมีทักษะการทำข้อสอบมากขึ้น หากน้องๆเน้นเรียนเพื่อเพิ่มคะแนนในชั้นเรียน การฝึกโจทย์หลากหลายแบบจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น หรือหากเป็นการเรียนเพื่อสอบเข้า การฝึกด้วยข้อสอบจริงจะทำให้น้องๆไม่ตื่นสนาม และมั่นใจมากยิ่งขึ้น

นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่ ปากเกร็ด ไทรน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว