ครูต้น
สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น

ประวัติการศึกษา

2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขา การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
ปัจจุบันกำลังศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ทำงาน
2559- 2561 ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ (2 ปี)
สอนส่วนตัวจนถึงกลุ่มเล็กในระดับชั้นประถม ถึง มัธยมศึกษา

ลักษณะนิสัยส่วนตัว
มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สอนออนไลน์ คันนายาว ดินแดง บางกะปิ บึงกุ่ม ประเวศ มีนบุรี ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง หนองจอก ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว