ประสบการณ์การสอนในโรงเรียน 4 ปี
เป็นติวเตอร์การสอบ O-Net 3 ปีในส่วนของข้อสอบการอ่านและไวยากรณ์
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาภาษาและการสื่อสาร (ปริญญาโทนานาชาติ)
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี2

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว