วัตถุประสงค์ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเด็ก (แกรมม่า) หรือครูสอนผู้ใหญ่เน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (ตัวต่อตัว หรือ เรียนแบบออนไลน์)

การศึกษา ปริญญาโท: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน ผู้ช่วยของผู้บริหารชาวต่างชาติในบริษัทข้ามชาติมากกว่า 5 ปี

การฝึกงาน  สถานกงสุล ณ นครซิดนีย์
 สหประชาชาติ
 กระทรวงการต่างประเทศ

การฝึกอบรม  ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษวิชาการ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018