ชื่อนางสาวพรไพลิน สิริพรรุ่งโรจน์ ชื่อเล่น พรีม
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อายุ22ปี
จบชั้นประถมจากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาจากห้องโครงการวิทย์คณิต
จบชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตโดยสามารถสอบเข้าห้องโครงการวิทย์คณิตได้เป็นอันดับสอง
จบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจากสายวิทย์คณิต
มีความรักในภาษาอังกฤษ
สามารถสอบเข้าร่วมกับโครงการสสวท.ระดับชั้นประถมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเข้ารอบ
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ระดับจังหวัดและได้เหรียญเงินระดับประเทศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดและได้รางวัลที่3ระดับภาค
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษระดับจังหวัด
สอบวัดผลจากมหาลัยเพื่อจบการศึกษาที่ระดับ7.2/10

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว