- จบคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามโครงการสสพท.และสอวน. โรงเรียนสตรีวิทยา
- ได้ PAT 1 คณิตศาสตร์ 212 คะแนน
- ได้คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ 98 คะแนน เต็ม 100
- รับนักเรียนทั้งออนไลน์และตัวต่อตัว
- ช่วงเวลาตอนเย็นวันธรรมดา และเสาร์อาทิตย์

จตุจักร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว