รับสอน
📚คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
✅อนุบาล
✅ประถมศึกษา
✅มัธยมศึกษา
📚ภาษาไทย
✅ชั้นอนุบาล ( เน้นพื้นฐานการสะกดคำ ผันวรรณยุกต์และพื้นฐานตามหลักภาษาไทยค่ะ )
✅ ประถมศึกษา
✅ มัธยมศึกษา
มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 4 ปีค่ะ

สอนอยู่คณิตศาสตร์ ครูเอ๋ที่ถนนข้าวหลามนะคะ

สอนภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาจีน สอนภาษาไทย สอนคณิตศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ สอนสังคมศึกษา สอนกฏหมาย สอนแคลคูลัส สอนฟิสิกส์ สอนเคมี สอนชีววิทยา
ชลบุรี บ้านบึง ศรีราชา หนองใหญ่

น้องเพิ่งเริ่มเรียนกับครูเอ๋ แต่บอกว่าชอบค่ะ ส่วนคุณแม่เองคิดว่าครูเป็นกันเองและดูเข้าใจเด็กค่ะ

ปาล์ม · 2019 ส.ค. 6
นัด · 2019 มี.ค. 19
ครูเอ๋

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster