ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสอน
📚คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
✅อนุบาล
✅ประถมศึกษา
✅มัธยมศึกษา
📚ภาษาไทย
✅ชั้นอนุบาล ( เน้นพื้นฐานการสะกดคำ ผันวรรณยุกต์และพื้นฐานตามหลักภาษาไทยค่ะ )
✅ ประถมศึกษา
✅ มัธยมศึกษา
มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 4 ปีค่ะ

สอนอยู่คณิตศาสตร์ ครูเอ๋ที่ถนนข้าวหลามนะคะ

ชลบุรี

บ้านบึง

ศรีราชา

หนองใหญ่

น้องเพิ่งเริ่มเรียนกับครูเอ๋ แต่บอกว่าชอบค่ะ ส่วนคุณแม่เองคิดว่าครูเป็นกันเองและดูเข้าใจเด็กค่ะ

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster