ประสบการณ์สอนเด็กทั้งแบบกลุ่ม และตัวต่อตัว กว่า 10 ปี ทั้งในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิคการสอนเน้นเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที เรียนแบบเข้าใจ ไม่ใช้ความจำ ปรับการสอนให้เข้ากับผู้เรียน

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว