ชื่อเล่น เนตร คะ
เพศหญิง : อายุ 26 ปี
จบการศึกษา :ปริญญาตรี คณะการแะทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เกรดเฉลี่ย : 3.56
จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดทศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ย : 3.86

คิดค่าเรียนชั่วโมงละ 300 บาท

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

AnyService © 2014-2016