สวัสดีค่ะ ชื่อครูเดือนนะคะ อายุ 30 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 1 และ จบการศึกษาปริญญาโท หลักสูตร Master of Advanced Nursing จาก Monash University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย top 5 ในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้ช่วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี สามารถสอนตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย วิชาที่เปิดสอนคือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ครูชอบ และรู้สึกสนุกกับการสอน มีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจ ใจเย็น และมีความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนในแต่ละวัยเป็นอย่างดี

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์250 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ 250 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึก พูด อ่าน เขียน หลักไวยากรณ์ เตรียมสอบ TOEIC IELTS

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว