บ้านเสริมทักษะและการเรียนรู้สำหรับเด็ก
Nook & Kid’s House
เรียนสนุก กระตุ้นสมองเสริมเชาวน์ปัญญา
ปลูกฝังทักษะการคิด ฝึกสมาธิ สร้างความมั่นใจ
สำหรับเด็กวัย 2-12 ปี
เปิดคอร์ส
• คอร์สเรียนสนุก (เกม/แบบฝึก/ศิลปะ) ครั้งละ 2 ชั่วโมง
• คอร์สเตรียมความพร้อม (เกม) ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
• คอร์สเรียนภาษาไทย ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
• คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
• คอร์สเรียนเต็มวัน หรือ ครึ่งวัน

ครูผู้มีประสบการณ์การสอน 14 ปี
บรรยากาศน่าเรียน สะอาด ปลอดภัย
สถานที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เปิดทำการทุกวัน (หยุดทุกวันพุธ)
เวลา 09:00-18:00 น.

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว