สวัสดีค่ะ ^^
ชื่อพี่แอมนะคะ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
major: Accounting
minor: Finance

ประสบการณ์การสอน
ภาษาอังกฤษ : ประถม- มัธยมปลาย
Gat เชื่อมโยง : ม.6
ภาษาจีน : ประถม - มัธยมต้น , HSK 1-5

มีนบุรี ลาดกระบัง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

เป็นกันเองกับเด็ก มีความอดทน และสามารถเข้ากับเด็กที่สอนได้ดี

น้องนานะ · 23 ส.ค. 2022