- จบการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-รับสอนได้ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยม
-คะแนน TOEIC 795 คะแนน
-สอนเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจเนื้อหาและนำไปปรับใช้ในการสอบต่างๆได้

บางบอน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว