ชื่อเล่น: พิม อายุ: 23 ปี การศึกษา: ปริญญาตรี ม.เชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มประสบการณ์การสอน: เด็กประถม ตั้งแต่ ป.4-ป.5 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 เน้นปูพื้นฐาน สอนอธิบายเป็นภาษาไทย-ควบคู่อังกฤษ สอนช้า แต่สอนให้เด็กเข้าใจ ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก มีความมั้นใจมากขึ้น นิสัย: เป็นมิตร เข้ากับเด็กง่าย

ระยอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว