ชื่อเล็กค่ะรับสอนภาษาไทยเด็กและสำหรับต่างชาติ
รับสอนภาษาอังกฤษ เด็กประถม
รับสอนคณิตศาสตร์ เด็กประถม
เป็นคนใจเย็นค่ะ

My name is Lek.
I am teaching Thai language for foreigner, teaching English and Math for kids.

ราคาค่าเรียน

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับสนทนาเบื้องต้น250 บาท ต่อชั่วโมง

การทักทายถามสารทุกข์สุกดิบ การแนะนำตัวเอง การสอบถามเส้นทาง เรียนรู้รสชาติอาหาร ค่าน้ำมัน

ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้250 บาท ต่อชั่วโมง

สอนเด็กให้หัดอ่านหัดเขียน สอนสะกดคำ

Thai language for survive ( for foreigners)400 บาท ต่อชั่วโมง

How to speak thai, what's this?, how much? , how long?, how far?, what's your name?, asking for direction, asking for food flavour.

สอนออนไลน์ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นิคมพัฒนา ระยอง บ้านฉาง ระยอง ปลวกแดง ระยอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว