รับสอนพิเศษในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่ ทำเกรดที่โรงเรียน,สอนความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาความรู้ของน้องๆให้มีความเข้าใจมากขึ้น
*ช่วงชั้นอนุบาล:เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ เลข ไทย อังกฤษ ความยากง่ายสอนตามลำดับชั้นและพื้นฐานของเด็ก ด้วยวิธีสอนที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสม เรียนรู้โดยธรรมชาติไม่เพิ่มความเครียดในการเรียนแต่ได้ความรู้และทักษะ สอนเน้นความเข้าใจเป็นหลัก
1 คน (ตัวต่อตัว) = 150 บาท/คน/ชั่วโมง
กลุ่ม 2 คน = 100 บาท/คน/ชั่วโมง
*ระดับประถมศึกษา
รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์
1 คน (ตัวต่อตัว) = 200 บาท/คน/ชั่วโมง
กลุ่ม 2 คน = 150 บาท/คน/ชั่วโมง
กลุ่ม 3-6 คน = 100 บาท/คน/ชั่วโมง
*ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รับสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์
1 คน (ตัวต่อตัว) = 200 บาท/คน/ชั่วโมง
กลุ่ม 2 คน = 150 บาท/คน/ชั่วโมง
กลุ่ม 3-6 คน = 100บาท/คน/ชั่วโมง
- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มจากอัตราค่าเรียนที่กำหนด (รวมค่าเอกสาร, ค่าเดินทาง ฯลฯ เอาไว้เรียบร้อยแล้ว)
- วัน/เวลา น้องๆสามารถกำหนดเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของน้องๆและผู้ปกครอง
สถานที่เรียน: ใน มช,ใต้หอพักในกำกับสวนดอก, ร้านกาแฟ,โรงอาหารคณะเทคนิคการแพทย์
**เรียนครั้งละ 2 ชม.
สอนโดย นางสาวชนม์นิภา วรรณภพ (พี่ดรีม)
นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ มช. ปี 3
สถานศึกษา: พยาบาลศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี2

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว