ประวัติ
ชื่อ นางสาวขวัญตะวัน เสนรังษี
ชื่อเล่น เนย
การศึกษา
มัธยมปลาย โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
มหาวิทยาลัย กำลังศึกษาอยู่ปี 1 ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการสอน สอนเด็กประถม 3 คน
เด็กมัธยมต้น 2 คน
สอนผู้ใหญ่ 1 คน
ตอนนี้กำลังสอนเด็กประถมอยู่ 1 คน
วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ
สถานที่สอน ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ นครปฐม
สไตล์การสอน เวลาเรียนจะสอนเด็กอย่างจริงจัง แต่จะมีเวลาพักเป็นช่วงๆ ประมาณ 10 นาทีและมีการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงเพื่อความผ่อนคลาย
คะแนนที่สอบ STEP SU ระดับ B2

นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว