เรียนจบ ภาษาศาสตร์อังกฤษ โดยตรง
ประสบการณ์ทำงานบริการลูกค้าต่างชาติ รพ.BNH 5ปี
เน้นการพูด อ่านออกเสียงแบบ Native speaker เพื่อใช้ได้จริง
ทริคการจำศัพท์
การสอนโฟนิกส์เริ่มต้นสำหรับชั้นอนุบาล แบบ learn & play
การพูดคุยสำหรับใช้สัมภาษณ์งาน INTERVIEW JOBS
**กรณีช่วยดูการบ้าน สามารถสอนออนไลน์ได้

ราคาค่าเรียน

สอนอ่านโฟนิกส์ เริ่มต้น 3 ขวบ250 บาท ต่อชั่วโมง

สามารถอ่านออก และออกเสียงถูกต้อง

ทบทวนบทเรียน และ สอนเรียนล่วงหน้า250 บาท ต่อชั่วโมง

เข้าใจบทเรียนได้มากกว่าเรียนในห้อง และได้เข้าใจบทเรียนคาบหน้าก่อนเพื่อน

สอนอ่านออกเสียงถูกต้องแบบต่างชาติ Pronunciation250 บาท ต่อชั่วโมง

ออกเสียงถูกต้อง ต่างชาติเข้าใจ และฟังสำเนียงต่างชาติพูด ได้เข้าใจมากขึ้น

สอนเขียนอีเมล(ในการทำงาน) แบบใช้ภาษาทางการ (Formal)300 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนรู้การเขียนอีเมลแบบใช้ภาษาทางการ อย่างถูกต้อง รูปแบบการเขียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการติดต่องาน หรือ เขียนบทความ

สนทนาประจำวัน ตามกิจกรรมที่ตกลงกัน300 บาท ต่อชั่วโมง

จะคุ้นชินกับการพูดจริง สามารถใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้จริง

สัมภาษณ์งาน หลักการตอบคำถาม500 บาท ต่อชั่วโมง

สามารถจับประเด็นคำถามได้ ฟังออก และตอบคำถามผู้สัมภาษณ์งานได้ดี หรือคำตอบที่ควร

สอนออนไลน์ ระยอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว