จบชั้นม.6 รร.ระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2566
:ประสบการณ์การสอน
-สอนเด็กๆช่วงชั้น ป.1-ม.2 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 2 ปี ที่สถาบันกวดวิชา
:ผลงานหรือประวัติทางด้านการศึกษา
จบม.6 สายวิทย์-คณิต
-ติดรอบ1 มหาสิทลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-คะแนนผ่านเกณฑ์ในการยื่นเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)มหาวิทลัยธรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-ติดรอบ2 โควตามหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ภาควิชาสถิติศาสตร์ คณะ วิทยศาสตร์ประยุกต์
ปัจจุบันกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทลัย

แนวทางการเรียนการสอน
-เรียนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom/ google meet/line meeting
-มีเอกสารประกอบการเรียนให้
-สามารถเลือกช่วงเวลาเรียนเองได้
จันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 08.30-22.00
เสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเวลา 10.00-20.00
*ต้องติดต่อเข้ามาจองเวลาเรียนก่อน เนื่องจากอาจจะชนเวลาเรียนเดียวกันกับนักเรียนคนอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเรียน
เรียนเดี่ยว ชั่วโมงละ 150 บาท
เรียนกลุ่ม ชั่วโมงละ 400บาท

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง line/instragram

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

คณิตศาสตร์สำหรับสอบเข้าม.12900 บาท

-เนื้อหาที่จำเป็นในการสอบเข้าม.1
-ข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าม.1 โรงเรียนชั้นนำ

เรียนคอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2900 บาท

ระยอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว