สำเร็จการศึกษา ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำลังศึกษา ป.โท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความรู้ความสามารถ : ภาษาอังกฤษ(ฟัง-พูด,เตรียมสอบ) , ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน(Microsoft office). , กฎหมายเบื้องต้น
เปิดสอน : ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
อายุระหว่าง : 6-18ปี

รับสอน (ตัวต่อตัว/ออนไลน์)
- BasicCourse ปูพื้นฐาน 1500.-/10ชม.
- Grammar Course หลักไวยากรณ์
-Conversation Course สนทนาในชีวิตประจำวัน
- Thai for foreigner 250.-/1 hour
นิสัยส่วนตัว : จริงใจ ไม่หวงความรู้ เฟรนลี่ 🤘เน้นผลลัพธ์ ❤

สอนออนไลน์ กทม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

L · 10 ก.ค. 2017
พี่วาวาตอบกลับ:
ขอบคุณน้าาน้องแอล น่ารักมากกก 💕💕💕