1.นางสาวกรมิษฐ์ สุทธิโรจน์ธนเดช
2.ส้ม
3.กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 คณะรัฐศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-มัธยมศึกษา รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
ภาษาไทย9วิชาสามัญ 84/100 ภาษาไทย O-net 86/100
ภาษาอังกฤษ 9วิชาสามัญ 77/100 ภาษาอังกฤษ O-net80/100
4.ประสบการณ์สอน
1)วิชาภาษาอังกฤษ
สอบเข้า เพิ่มเกรด grammar speaking kindergarten ก่อนเข้าอนุบาล-มัธยมปลาย 2)speaking and grammar วัยทำงาน
3)ภาษาไทย,สังคม เตรียมสอบ เพิ่มเกรด ประถมต้น-มัธยมปลาย
รวมประสบการณ์สอน 4ปี

พระราม 9 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สะพานสูง แฟชัน ไอซ์แลนด์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว