จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กำลังเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาค อินเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ ถนัดสอนเด็กอนุบาลรักเด็กใจเย็น มีการบ้านให้ทุกวัน มีเกมส์ภาษาอังกฤษ สามารถสอนสื่อสารภาษาอังกฤษ เขียน พูด อ่านออกเสียง สามารถสอนการบ้านภาษาอังกฤษได้ในระดับประถมต้นและอนุบาล เกรดการเรียนภาษาอังกฤษที่ผ่านมาไม่ตำ่กว่า3.5-4 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลได้5.5
ราคาค่าเรียน200บาท/1ชม สามารถโอนจ่ายได้หรือจะจ่ายเป็นก็ได้เช่นกัน
เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวไม่รับสอนเป็นกลุ่ม
วันที่สดวกสอน จันทร์ พุธ เวลาที่สดวก 11:00น

ธนบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว