🍭จบการศึกษา ปริญญาโทและปริญญาตรีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🍭ประสบการณ์ทำงานเป็นวิศวกร บริษัทต่างชาติ
🍭ประสบการณ์สอนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย (อาจารย์ประจำ) เป็นเวลา 5 ปี
🍭ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
🍭ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ และได้รับผลการประเมินดีมาก
🍭ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษสอบเข้าระดับชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ติวเนื้อหาระหว่างเรียน
🍭สอน จันทร์ - อาทิตย์
🍭สอนนักเรียน ผู้ใหญ่ วัยทำงาน ติวสอบเข้า ติวเนื้อหาระหว่างเรียน
🍭ผู้เรียนไม่มีพื้นฐาน จะปูพื้นฐานให้นะคะ
🍭ติว Toeic สอน grammar, vocab, Idioms, Writing มีชีสให้
🍭ผู้เรียนสามารถนำชีสมาให้สอนได้
🍭ผู้เรียนสามารถออกแบบเวลาเรียนเองได้
🍭ผู้เรียนสามารถสอบถามเนื้อหาที่ไม่เข้าใจทางไลน์ได้ตลอดเวลา
🍭เรียนสนุก เป็นกันเอง ยืดหยุ่นได้ตามเวลาของผู้เรียน (หากจะเปลี่ยนเวลาเรียนขอให้แจ้งล่วงหน้า 3 วันนะคะ)
🍭 ค่าเรียน 350 บาท /ชั่วโมง/คน หากมีนักเรียนเรียนเพิ่ม เพิ่มคนละ 150 บาท/ชั่วโมง/คน ค่ะ
🍭สอนออนไลน์ผ่าน link zoom

พญาไท

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว