ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของรัฐ จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาภาษาอังกฤษ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับประถม มัธยม ทบทวนการบ้าน เพิ่มคะแนน ติวสอบ GAT สอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ หรือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวัน3500 บาท

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แต่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานน้อย ผู้เรียนจะได้ฝึกพูด ฝึกฟัง บทสนทนาในบริบทต่าง ๆ เรียนรู้คำศัพท์ การออกเสียงที่ถูกต้อง รูปแบบประโยคพื้นฐาน และนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

ติวสอบ GAT สอบ กพ. สอบบรรจุข้าราชการ สอบภาษาอังกฤษต่าง ๆ 3500 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นติวสอบเพื่อเพิ่มคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการสอบต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้เรียนไวยากรณ์ คำศัพท์ บทสนทนา การอ่านบทความ ฝึกทำข้อสอบ และเรียนเทคนิคเสริมต่าง ๆ ในการทำข้อสอบ

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

สอนเสริม ทบกวนการบ้าน ติวสอบประถม-มัธยม 2500 บาท

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นเสริมภาษาอังกฤษ ทบทวนบทเรียน ทบทวนการบ้าน เรียนเนื้อหาล่วงหน้า หรือเตรียมสอบประจำภาค

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2500 บาท

สอนออนไลน์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว